Aktuálně

Vliv volebních lístků na výsledky voleb

Nejnovější studie IDEA Vliv informací z volebních lístků na výsledky obecních a krajských voleb se zabývá vztahem věku kandidáta a jeho umístěním na volitelném místě kandidátní listiny.

Studie dochází k závěru, že s rostoucím věkem roste i pravděpodobnost umístění kandidáta na volitelném místě kandidátky. Nejlepší pozici mají v tomto směru padesátníci, po padesátce tato pravděpodobnost s vyšším věkem opět klesá. Pro konečný úspěch kandidáta ve volbách je umístění na volitelném místě kandidátky zásadní, protože význam preferenčních hlasů je díky nastavení volebních pravidel poměrně omezený. V malých obcích existuje statisticky významný vliv abecedního pořadí příjmení kandidáta na jeho šance být na volitelném místě kandidátky.

Studie dále ukazuje, že ženy mají výrazně nižší šanci dostat se na volitelná místa kandidátek než muži srovnatelných charakteristik.

Studie Vliv informací z volebních lístků na výsledky obecních a krajských voleb ke stažení na webu IDEA.

O tématu pojednává rovněž článek Š. Jurajdy a D. Münicha Candidate ballot information and election outcomes: the Czech case, Post - Soviet Affairs publikovaný na webu Taylor & Francis Online.

 

 

IDEA Zpravodaj