Aktuálně

Vývoj postojů české veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům

24. 2. 2023 Nová studie „Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny“ sleduje změny v přístupu k ukrajinským imigrantům v rámci české společnosti. Jsou Češi ve svém názoru na uprchlíky jednotní? A jak moc se jejich postoj změnil s prodlužujícím se trváním válečného konfliktu?

 

Shrnutí studie

  • Po vojenském útoku Ruska na Ukrajinu koncem února 2022 v Česku převládla atmosféra solidarity a většina Čechů přijímání válečných uprchlíků podporovala. Tato podpora do konce listopadu klesla zhruba o čtvrtinu. Podobně se zhoršovala vnímaná míra integrace Ukrajinců do české společnosti.
  • Změna postojů české společnosti v čase však nevycházela primárně z osobní zkušenosti a z prožitého příchodu uprchlíků, ale souvisela spíše s postupně opadávajícím zájmem po vypuknutí konfliktu a prvotním šoku. Ačkoli se integrace Ukrajinců v některých dimenzích ve druhé polovině roku 2022 reálně zlepšila, například ve školách nebo na trhu práce, do vnímání české společnosti se tyto dílčí pokroky nepromítly.
  • V české společnosti přetrvávají velké rozdíly v míře souhlasu s přijímáním ukrajinských uprchlíků. Odmítání uprchlíků často pramení z neznalosti a z obav ze zhoršení vlastní situace: odmítavé postoje častěji vyjadřují lidé, kteří nesledují zprávy nebo se nachází v tíživé životní situaci. Naopak lidé, kteří Ukrajince žijící v Česku znají osobně, zpravidla vyjadřují větší solidaritu a přijímání uprchlíků podporují častěji.

Graf 4 0216

  • Klíčová je také subjektivní interpretace geopolitických událostí: respondenti, kteří jsou přesvědčeni, že příčinou války je nevyprovokovaná ruská agrese, jsou vůči Ukrajincům výrazně vstřícnější, častěji souhlasí s jejich přijímáním a považují je za lépe integrované. I zde hraje mediální obraz a druh sledovaných zpravodajských zdrojů zásadní roli.
  • Ačkoli jsou Češi vůči cizincům přicházejícím do České republiky obezřetní a považují je spíše za hrozbu, mezi osobními zkušenostmi s cizinci převažují zkušenosti pozitivní.

IDEA Zpravodaj