Aktuálně

Vzdělanost a hospodářský růst

V nejnovnovější studii IDEA Daniela Münicha a Tomáše Protivínského Dopad vzdělanosti na hospodářský růst: ve světle nových výsledků PISA 2012 autoři kvantifikují možné dopady zvyšování vzdělanosti na hospodářský růst České republiky.

Jejich zjištění vycházející z posledních výsledků PISA 2012 shrnují následovně:

  • Mezinárodní šetření funkční gramotnosti PISA 2012 odhalilo mírné zlepšení českých žáků oproti roku 2009, ale přetrvávající velkou ztrátu proti roku 2003.
  • Kvantifikujeme dopady hypotetických scénářů vzdělávacích reforem na hrubý domácí produktu (HDP) České republiky v horizontu příštích 80 let.
  • Simulace založené na parametrických odhadech modelu endogenního růstu berou mimo jiné v potaz čas potřebný na realizaci vzdělávacích reforem a na pozvolné promítání zvýšené vzdělanosti na růst produktivity a HDP.
  • Zvýšení vzdělanostní úrovně České republiky na úroveň  nejlepšího regionu – Praha - odpovídá dodatečnému HDP ve výši téměř 6 biliónů korun, což je například 149 % HDP roku 2012.
  • Pokud by se zkvalitněním vzdělávacího systému podařilo zlepšit vzdělávací výsledky tak výrazně jako polské reformě (1999 a 2009), odhadovaný přírůstek HDP by během budoucích 80 let představoval ekvivalent 804 miliard korun ročně, tedy dvojnásobek současných ročních výdajů na důchody a šestinásobek ročních výdajů na školství.

Studii Dopad vzdělanosti na hospodářský růst: ve světle nových výsledků PISA 2012 je možné získat na webové stránce IDEA.

 

 

 

IDEA Zpravodaj