Vzdělávání na dálku pohledem rodičů

20. 5. 2020 Zpráva z longitudinálního výzkumu o vzdělávání navazujícího na šetření EDUin z prosince 2019

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

Celou zprávu si můžete stáhnout ZDE.

Školy se zásadně liší v přístupu k hodnocení žáků. Pětina žáků není hodnocena vůbec, zato třetina je známkována i hodnocena slovně každý týden. Podíl žáků, u nichž rodiče uvádí, že jsou známkováni (polovina), je zhruba dvakrát vyšší než zjistila Česká školní inspekce v šetření mezi řediteli škol. To upozorňuje na problémy decentralizace základního vzdělávání, kde vznikají velmi odlišné postupy jednotlivých škol, a poukazuje na důležitost kvalitního metodického vedení.

Většina dětí zpracovává úkoly elektronicky. Nicméně, zhruba 3 % dětí nevlastní počítač nebo nemají kvalitní připojení, dalších 5 % se k počítači dostane jen sporadicky, protože počítač využívá jiný člen domácnosti. Tyto problémy jsou zhruba dvakrát častější u rodin s rodiči s nižším vzděláním. Distanční vzdělávání tak může bez asistence a investic do techniky znevýhodněných žáků vést ke zvýšení nerovností.

Skoro 40 % rodičů si myslí, že děti dostávají příliš mnoho zadané látky a úkolů. Častěji to uvádí rodiče na druhém stupni ZŠ a rodiče, kteří tráví s dětmi učením více než 2 hodiny každý den. Lze spekulovat, zda kontakt s výukou upozornil rodiče na problém přehlcení kurikula 2. stupně ZŠ, na který upozorňují někteří experti.

Učitelé z víceletých gymnázií využívají oproti 2. stupňům ZŠ více multimediálních forem aktivit (videokonference, videa natáčená učiteli, projekty žáků, kvízy apod.). Rozdíly mezi školami poukazují na důležitost sdílení dobré praxe nejen v rámci škol, ale také mezi školami.

Rodiče mají během pandemie nižší aspirace na vzdělání svých dětí, než měli před pandemií. Nyní chce jen 31 % rodičů, aby jejich dítě dosáhlo vysokoškolského vzdělání oproti 37 % v prosinci 2019 v panelu stejných respondentů. Aspirace klesly u více i méně vzdělaných rodičů.

Více rodičů než před pandemií (86 % vs. 73 %) si myslí, že úroveň českého základního školství je dobrá nebo relativně dobrá.

IDEA Zpravodaj