Aktuálně

Zdanění vysokých příjmů

Nová studie IDEA autorů Libora Duška a Jiřího Šatavy Zdanění vysokých příjmů: reforma za reformou zkoumá problematiku zdanění vysokých příjmů v České republice. 

Klíčové poznatky analýzy:

  • Efektivní daňové sazby uvalené na poplatníky s vysokými příjmy se v posledních letech opakovaně měnily z roku na rok a to výrazně v řádu desítek procentních bodů.
  • Další změny pro léta 2015 a 2016 jsou již schváleny. Zaměstnancům s příjmy nad 1.2 milionu Kč ročně (úhrn hrubých mezd) se mají zvýšit daně až o statisíce korun. Naopak živnostníkům se srovnatelnými příjmy se daně o obdobné částky sníží.
  • V konečném výsledku mají být příjmy nejlépe placených zaměstnanců zdaněny efektivní mezní sazbou 38.6 procent, zatímco příjmy srovnatelných živnostníků sazbou 19.0 procent.
  • K problematickým rysům schválených změn patří tzv. odvod z úhrnu mezd, který má nahradit dnešní pojistné placené zaměstnavatelem ze mzdy zaměstnance. Reálně se tím zruší stropy na sociální a zdravotní pojištění.
  • V přístupu ke zdanění osob s vysokými příjmy je velmi žádoucí se dobrat dlouhodobějšího konsensu a daňová pravidla stabilizovat. Stabilita a předvídatelnost daní jsou v řadě ohledů totiž přinejmenším stejně důležité jako výše daňových sazeb.
  • Optimální mezní sazba zdanění uvalená na osoby s nejvyššími příjmy se pohybuje v rozsahu 32-38 procent. Vhodnějším nástrojem k optimalizaci není progresivní sazba daně z příjmů, ale přeměna dočasnosti nedávno zavedeného solidárního příplatku na jeho zachování.

Celou studii Zdanění vysokých příjmů: reforma za reformou je možné získat na webu IDEA.

 

IDEA Zpravodaj