Aktuálně

Ženy a jejich (ne)diskriminace

Výzkumník IDEA Vojtěch Bartoš v nové studii (Ne)diskrinimace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství zkoumá možnou diskriminaci uchazeček o zaměstnání v podobě nižší pravděpodobnosti pozvání na pracovní pohovor v životním období, kdy se očekává jejich možný odchod na mateřskou dovolenou a kdy rodičovství může být považováno za omezující při práci.

Autor použil metodu korespondenčního experimentu, ve kterém vytvořil fiktivní profily jinak identických žen a mužů ve věku buď 29 nebo 41 let, bezdětnými nebo se dvěma dětmi. Životopisy fiktivních mužů a žen ucházejících se o práci byli zaslány celkem 599 českým společnostem. Rozdíly v procentech pozitivních odpovědí slouží k měření možné diskriminace žen na pracovním trhu.

Výsledky ukazují, že diskriminace žen v první fázi vstupu na pracovní trh, tedy v pozvání k pracovnímu pohovoru, není přítomna. Naopak se ukazuje, že u kvalifikovanějších pozic jsou ženy (bez dětí, i se dvěma dětmi) ve věku 41 let zaměstnavateli výrazně preferovány před muži v témže věku. Tento rozdíl není přítomný u bezdětných kvalifikovanějších uchazečů ve věku 29 let, ani u uchazečů o méně kvalifikované pozice.

Studie sice ukazuje, že přímá diskriminace žen ze strany zaměstnavatelů není přítomna, to však neznamená, že by v České republice neexistovaly rozdíly v ochotě zaměstnávat ženy a muže na základě rozdílných charakteristik. Tyto rozdíly mohou vznikat v reakci na státní rodinnou politiku i díky rozdílným preferencím a motivaci mužů a žen. V závěru studie diskutuje možnosti řešení problému nerovností mezi muži a ženami.

Studie (Ne)diskrinimace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství ke stažení na webu IDEA.
 
 
 

IDEA Zpravodaj