Aktuálně

Ženy ve financích

Ženy dominují finačnímu sektoru. Vyplývá to z nové studie IDEA Ženy v českém finančním sektoru 1994-2012, která zároveň poukazuje na rostoucí podíl především mladých absolventek vysokých škol, přestože celkový podíl žen v tomto sektoru za posledních 20 let mírně poklesl. 

Krátké shrnutí naleznete zde:

  • Počet pracujících ve finančním sektoru se za posledních 20 let více než zdvojnásobil. Stojí za tím především zvýšení zaměstnanosti v oblasti finančního poradenství, nikoliv v bankovních a pojišťovacích institucích.
  • Finančnímu sektoru dominují ženy, byť se jejich podíl od poloviny 90. let snížil.
  • Struktura zaměstnanosti se uvnitř sektoru výrazně měnila ve prospěch mladých žen (ve věku 25-34 let) s vysokoškolským vzděláním. Souvisí to i s rychle rostoucím počtem absolventek ekonomicky zaměřených vysokých škol v poslední dekádě.
  • Atraktivita finančního sektoru pro mladé absolventky vysokých škol je zřejmě dána relativně vysokými platy a šancemi postupu na vedoucí pozice, které jsou vyšší než v ostatních sektorech. Ačkoliv to vedlo k rostoucímu podílu žen na pozicích s vyšší pracovní náročností, zastoupení žen ve vedoucích pozicích je stále nízké.
  • Průměrná mzda ve finančním sektoru činí více než dvojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Do jisté míry je to však dáno nadprůměrnou úrovní vzdělanosti v tomto sektoru.

Pro celou studii Ženy v českém finančním sektoru 1994-2012 klikněte na odkaz vedoucí na web IDEA.

 

IDEA Zpravodaj