Aktuálně

Zlaté české ručičky

26. 2. 2021 Veřejný on-line seminář s diskusí

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY:  Společenský status učňovského vzdělání

26. 2. 2021

CERGE-EI ON-LINE Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/94317672248

Celou studii si můžete přečíst zde Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím

PROGRAM:

11:00–11:05 Úvod k problematice (Daniel Münich)

11:05–11:40 Prezentace studie IDEA Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím (Václav Korbel)

11:40–12:10 Komentáře a diskuse (Daniel Münich)

Učňovské vzdělání v Česku vykazuje jeden z nejnižších společenských statusů v rámci Evropy. Je nejméně atraktivní volbou pro žáky hlásící se na střední školu. 40 % žáků směřujících do učňovského vzdělávání má nedostatečnou úroveň gramotnosti.

Seminář bude hledat odpovědi na tyto otázky:

  • Hlásí se na učňovské obory žáci se zájmem o řemeslo nebo to pro ně představuje spíše poslední možnost
  • Jak se změnil status učňovského vzdělání za posledních 15 let
  • Kam směřovat síly, aby se situace vyvíjela dobrým směrem?

Z hlavní prezentace je pořizován videozáznam, který bude následně k dispozici na webové stránce IDEA při CERGE-EI. Registrací na tuto akci souhlasíte se sběrem, uchováváním, ochranou a používáním vašich osobních údajů. Údaje uchováváme maximálně po dobu 10 let, a to ve formě jména a příjmení, institucionální příslušnosti a e-mailu. Údaje používáme pouze k zasílání informací o nadcházejících událostech IDEA a o výstupech IDEA. Vaše osobní údaje nikdy nesdílíme se třetími stranami ani je nepoužíváme pro žádný jiný účel.

rucicky1b

IDEA Zpravodaj