Změny chování české populace v době covid-19

19. 5. 2020 On-line vědecké sympozium Iniciativy Model antiCOVID-19

Změny chování české populace v době covid-19 a jejich reflexe v epidemiologických modelech

On-line vědecké sympozium

19. května 2020 | 10:00 - 12:00 hodin On-line vědecké sympozium

Pozvánku ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Moderace: René Levínský (CERGE-EI)

Sekce 1 | Data a nejistota

10:00–10:20
Vývoj sociálních aktivit, obav a protektivního chování
Daniel Prokop (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy/PAQ Research)

10:20–10:35
Parametry nemoci covid-19 a vědecká nejistota
Jan Trnka (3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

10:35–10:50
Proč modelujeme: Rosenbluethova kočka v Kripkeho hypotetickém světě
Josef Šlerka (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Sekce 2 | Epidemiologické modely

10:50–11:05
Model A – Úvod do Chytré karantény v ČR
Eva Hromádková (CERGE-EI)

11:05–11:20
Model M – Sociální vztahy, interakce a kontakty při šíření infekcí
Tomáš Diviák (University of Manchester/Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

11:20–11:35
Model M – Město jako multigraf neboli každý občan grafu vrcholem
Martin Šmíd (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)

11:35–11:50
Model M – Několik poznámek k optimálnímu algoritmu pro Chytrou karanténu
Roman Neruda (Ústav informatiky AV ČR)

Závěrečná poznámka

11:50–12:00
Jak jsme připraveni na případnou druhou vlnu?
Pavel Hroboň (Advance Healthcare Management Institute)

 

IDEA Zpravodaj