Aktuálně

Zpravodaj IDEA 1 | 2021

16. 2. 2021 Klíčové závěry a milníky za poslední období činnosti IDEA

Novinky

Společenský status učňovského vzdělávání v ČR
26. 2. 2021 v 11:00 Diskuzní seminář spojený s prezentací nové studie

Jaký ohlas mají výsledky české vědy?
19. 2. 2021 v 11:00 Webinář k interaktivní aplikaci https://ideaapps.cerge-ei.cz/CZ_citations/, videozáznam semináře je zde.


STUDIE A APLIKACE

Vysoké náklady nízkého vzdělání

Autoři: Jana Krajčová, Daniel Münich

Přehlížení nedostatečné gramotnosti až pětiny absolventů základních škol může Česko vyjít draho. Projekce této studie vyčíslují možné budoucí ekonomické přínosy případného snížení výskytu nedostatečně gramotných mezi patnáctiletými absolventy základních škol.

Personální politické konexe a efektivnost veřejných zakázek v letech 2007-2018

Autoři: Vítězslav Titl, Bruno Beránek

Studie popisuje, jak politické konexe ovlivňují přidělování veřejných zakázek. Ukazuje se, že firmy personálně napojené na politické subjekty získávají vyšší počet veřejných zakázek a vyšší ceny zakázek za podobný obsah,

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v ČR

Autoři: Daniel Münich, Taras Hrendash 

Která česká výzkumná pracoviště publikovala v nejvlivnějších časopisech? Kolik na nich působí vědců a jak jsou produktivní? To vše naleznete v unikátní interaktivní aplikaci s vylepšenými uživatelskými nástroji a aktualizací o data za rok 2019.


IDEA anti COVID-19

Kolik nás může pracovat z domova?

Autoři: Matěj Bajgar, Petr Janský, Marek Šedivý

Jak dobře může společnost a ekonomika čelit epidemii covid-19 závisí kromě mnoha dalšího na tom, jaký podíl práce lze vykonávat distančně, tedy z domova. Studie na základě detailních dat odhaduje, že na home-office může přejít až třetina pracujících (1,8 mil).

Platforma IDEA anti COVID-19 přinesla již 32 odborných studií na témata jako jsou dopad pandemie na duševní zdraví, rozdílné dopady krize na muže a ženy, stratupy v době pandemie, makroekonomická shrnutí nebo optimalizace testování. Mimo to platforma zastřešila projekt 31 vědců a vědkyň Model anti COVID zaměřující se na epidemiologické modelování pro ČR. Výraznou podporu činností poskytl dar Nadace Experientia.

Další výstupy IDEA anti COVID-19


 

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. IDEA je think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

IDEA Zpravodaj