Aktuálně

Zvýší záporný hlas kvalitu kandidátů?

Nová studie IDEA shrnuje podrobnou analýzu návrhu Karla Janečka na radikální reformu volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prostřednictvím systému hlasování tzv.  2+1 a ukazuje, za jakých podmínek může dojít ke zvýšení kvality zvolených politiků a za jakých podmínek je logika návrhu konzistentní s racionálním chováním voličů.


Autor studie Martin Gregor upozorňuje, že návrh Karla Janečka patří do třídy většinových systémůvelmi malými obvodyindividuálním hlasováním, kdy volič disponuje poměrně rozsáhlými možnostmi, jak umístit své hlasy. Konkrétně se v každémobvodů volí dva poslanci a každý volič disponuje třemi hlasy: dvěma kladnými a jedním záporným.

Centrální otázkou studie IDEA je, zda a za jakých podmínek tento volební systém může skutečně dosáhnout zamýšleného cíle, tedy vést voliče k hlasování pro kvalitnější kandidáty proti méně kvalitním. Odborné hledání odpovědi na tuto otázku má velmi komplexní charakter a má řadu omezení. Proto doporučujeme prostudovat samotnou studii.

Studie Může záporný hlas ve volebním systému se dvěma mandáty zvýšit kvalitu kandidátů? je zveřejněna na webu IDEA ve zkrácené formě v českém jazyce.

Její plná akademická verze v jazyce anglickém bude zveřejněna zanedlouho v publikační řadě CERGE-EI Working Papers.                 

IDEA Zpravodaj