IDEA Studie 14 2015 Zdaneni vysokoprijmovych osob
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUT FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences
Zdanění vysokopříjmových osob v České republice: IDEA pro reformu
Prosinec 2015
LIBOR DUŠEK, JIŘÍ ŠATAVA
 

   1   2   3   4   5