Obrana zoufalé vědy

Obrana zoufalé vědy

Jak ekonomové poráží krizi

Miroslav Singer, Praha

středa 21. června 2017

Překlad: Michal Šoltés, pátek 7. července 2017

 

Opakovaně se mě lidé jako ekonoma z praxe a bývalého guvernéra České národní banky ptají, zda ekonomie jako věda neselhala. Lidé rádi připomínají, jak většina ekonomů nedokázala předvídat příčiny a závažnost finanční krize z roku 2008. Poslední vývoj a návrat světové ekonomiky k normálu zjednodušuje argumentaci. Ekonomie jako věda neselhala. I přestože západní svět čelil v poslední dekádě nejhorší krizi od 30. let, tato zoufalá věda byla nezbytná pro nastavení vhodných makroekonomických politik, díky kterým jsme se vyhnuli závažnějším důsledkům.

Selhání při předpovědi krize z roku 2008 vedlo k obrovským nákladům. Zásah do ekonomiky narušil finanční systém nejvyspělejších ekonomik a způsobil všeobecnou nedůvěru v myšlenku volného trhu a politiky. Protisystémové politické organizace tak přirozeně přitahují významnou část občanů. Nicméně mezinárodní volný obchod i tak zůstal bez újmy a přední politické strany zahání obavy voličů novou politikou. V roce 2017 se mezinárodní ekonomika vrací k udržitelné rovnováze. Situace však mohla být mnohem horší.

Za zmínku stojí srovnání s následky Velké hospodářské krize z roku 1929. Po devíti letech, tedy v roce 1938, sílila moc Adolfa Hitlera na bezprecedentní úroveň. Rakousko bylo pod anexí Německa. Druhá světová válka začala v září následujícího roku. Mnoho ekonomik bylo zásadně oslabeno politickými důsledky hromadné nezaměstnanosti, která v některých státech zasáhla až třetinu pracovní síly. Těm, kteří měli štěstí a mohli pracovat, klesly příjmy.

Nedostatečná makroekonomická politika ve 30. letech donutila část společnosti stát fronty na okoralý chleba a vodovou polévku. Mnoho států preferovalo protekcionismus a fixní ceny. V klíčových odvětvích vznikly monopoly. Důsledky těsné makroekonomické politiky po Velké hospodářské krizi byly zásadnější než důsledky měnové politiky centrálních bank za posledních 9 let.

Ekonomie, ta zoufalá věda, možná nezlepšila svoje výsledky v předpovídání, ale lépe zvládá zmírnit důsledky svých chyb. Problémy 30. let a následná válka by nás měly přimět k zamyšlení. Při hodnocení ekonomie jako vědy bychom měli mít na paměti, jaké jiné alternativní scénáře mohly 9 let po krizi nastat.


Miroslav Singer působil jako guvernér České národní banky a člen poradního výboru OMFIF. Je ředitelem institucionálních vztahů a hlavním ekonomem společnosti Generali CEE Holding.

Jedná se o původní text Miroslava Singera v anglickém jazyce zveřejněný na serveru Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), jehož českou verzi vám přináší IDEA.

IDEA Zpravodaj