O lidech se základním vzděláním a jak si vedou na českém trhu práce

22. 5. 2018 | Videozáznam konference a výstupy výzkumu IDEA, který se zabýval postavením lidí se základním vzděláním na českém trhu práce.

Lidí se základním vzděláním v Česku douhodobě ubývá, ale vývoj posledních let naznačuje, že by se tento trend mohl otočit, zejména v důsledku přibývání lidí s nedokončeným vzděláním mezi mladými lidmi. Účast lidí se základním vzděláním na trhu práce je poměrně nízká a představuje tak určitý nevyužitý potenciál při současném nedostatku pracovních sil. Na semináři byly prezentovány výsledky empirického výzkumu, který se touto skupinou populace zabývá.

Studie, které byly na semináři prezentovány, byly zpracovány s finanční podporou Zastoupení Evropské komise v České republice. Studie i power pointové prezentace máte možnost si stáhnout zde.

The low-skilled in the Czech Republic, studie autorek Aleny Bičákové a Kláry Kalíškové

The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014, studie Markéty Horákové

The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014 and 2015, studie autorů Markéty Horákové a Tomáše Sirovátka z VÚPSV

O lidech se základním vzděláním a jak si vedou na českém trhu práce, power pointová prezentace Aleny Bičákové a Kláry Kalíškové

Cílenost hlavních nástrojů APZ na nízkokvalifikované v roce 2014 a 2015, power pointová prezentace Markéty Horákové a Tomáše Sirovátka

Předčasné odchody ze vzdělávání v Ústeckém kraji, power pointová prezentace Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády České republiky

Videozáznam semináře si můžete pustit včetně interaktivní prezentace.

 

 

 

IDEA Zpravodaj