Aktuálně

Srovnání státního rozpočtu 2024 se stavem před krizí

23. 11. 2023 Nová studie „Analýza výdajů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019“ srovnává návrh státního rozpočtu pro rok 2024 schválený vládou s výsledky státního rozpočtu v roce 2019. O kolik vzrostou výdaje státního rozpočtu a jaký bude jejich reálný nárůst s přihlédnutím ke zvýšení cenové hladiny?


Shrnutí:

 • Naše analýza srovnává návrh státního rozpočtu na rok 2024 schválený vládou s výsledky státního rozpočtu v roce 2019. Mezidobí tedy zahrnuje dvě zásadní události — koronavirus a agresi Ruska na Ukrajině — s řadou významných ekonomických dopadů. Procentní nárůsty klíčových výdajů státního rozpočtu poměřujeme s nárůstem cenové hladiny o 40,6 % a nominálního hrubého domácího produktu (HDP) o 33,9 % za stejné období
  2019–2024. Srovnání s inflací je určující pro změnu reálné hodnoty výdajů, srovnání s nárůstem HDP ukazuje změnu podílu výdajů na HDP.
 • Ministerstvo financí mezi roky 2019 a 2024 odhaduje nárůst výdajů státního rozpočtu o 43 %, což výrazně převyšuje nárůst příjmů státního rozpočtu o 28,9 % i nárůst nominálního HDP, ale jen mírně nárůst spotřebitelských cen. Nárůst příjmů státního rozpočtu znamená pokles jejich podílu na HDP a ještě výraznější pokles jejich reálné hodnoty. Na druhé straně nárůst výdajů státního rozpočtu sice překoná nárůst nominálního HDP, ale jejich reálná hodnota bude v roce 2024 blízko úrovně roku 2019.

Graf 8b

 • Celkový nárůst výdajů státního rozpočtu (43,0 %) je však tvořen velmi rozdílným vývojem u jednotlivých výdajových položek. Výdaje na regionální školství a sociální dávky včetně rodičovské či nemocenské narostou podobně jako hladina spotřebitelských cen – reálná hodnota výdajů tedy bude v roce 2024 podobná té v roce 2019. Nominálně (tj. i bez zohlednění inflace) klesnou investice ve školství, zemědělství a ministerstva pro místní
  rozvoj, nebo také dotace některých kulturních aktivit – po zohlednění inflace je pokles jejich reálné hodnoty ještě výraznější. Naopak výdaje na důchody, obranu, státní pojištěnce a splátky státního dluhu nejenže vzrostou více než HDP, ale i více než cenová hladina. Vzroste tedy jejich podíl na HDP i jejich reálná hodnota.
 • Zvýšení plánovaných výdajů státního rozpočtu pro rok 2024 (2 192 mld. Kč) oproti skutečnosti státního rozpočtu roku 2019 (1 533 mld. Kč) o 659 mld. Kč (+43,0 %) lze z téměř 90 % vysvětlit pouze sedmi rozpočtovými výdaji (řazeno podle absolutního nárůstu). Pouze u čtyř z nich se výrazněji zvýší jejich reálná hodnota (modře označené):

  - Důchody (+50 %; +234 mld. Kč)
  - Výdaje ministerstva obrany (+121 %; +83 mld. Kč)
  - Odvody za státní pojištěnce (+110 %; +79 mld. Kč)
  - Výdaje na regionální školství, zejména na platy učitelů (+41 %; +59 mld. Kč)
  - Sociální dávky včetně mateřské či nemocenské (+43 %; +56 mld. Kč)
  - Obsluha státního dluhu (+138 %; +55 mld. Kč)
  - Transfery ministerstva dopravy Státnímu fondu dopravní infrastruktury (+39%; +23 mld. Kč)

IDEA Zpravodaj