Aktuálně

Budete mít nárok na důchod?

Nová studie IDEA Budete mít nárok na důchod? upozorňuje na vážný problém v nároku na starobní důchod významné části populace. 

Autoři Jiří Šatava a Štěpán Jurajda přicházejí se zjištěním, že části české populace hrozí, že nesplní podmínku pětatřicetileté doby sociálního pojištění pro udělení starobního důchodu. Je pravděpodobné, že mnoho pojištěnců o této hrozbě neví, a nevyužívá tedy možnosti si nárok na starobní důchod zajistit dobrovolným placením pojištění nebo zvýšenou účastí na trhu práce.

Zjednodušená modelová simulace studie naznačuje, že skupina takto ohrožených osob je nezanedbatelně velká, v řádu desítek tisíc. Přitom dnes dobrovolné placení sociálního pojistného využívá jen několik tisíc pojištěnců.

Studie dochází k k závěru, že Česká správa sociálního zabezpečení by měla na základě svých dat rozsah této hrozby vyhodnocovat a pojištěnce o stavu jejich nároku na starobní důchod včas a pravidelně informovat.

Celou studie Budete mít nárok na důchod? ke stažení na webu IDEA.

 

IDEA Zpravodaj