Aktuálně

Cena prezidenta ČSE pro autory do 25 let

30.11.2017 Petr Pleticha z IDEA získal cenu za práci "Entrepreneurship in the Information Age: An Empirical Analysis of the European Regions"

Cenu prezidenta České společnosti ekonomické pro autory do 25 let získal Petr Pleticha (IDEA při CERGE-EI a IES FSV UK) za příspěvek „Entrepreneurship in the Information Age: An Empirical Analysis of the European Regions“. V této práci autor analyzuje vztah mezi digitalizací a podnikáním v Evropě. Nižší růst produktivity pozorovaný v posledních letech vyvolává otázky týkající se šíření technologií. Autor zkoumá podnikání jako jeden z kanálů šíření technologií a zaměřuje se na technologický pokrok v oblasti digitalizace. Podle jeho výsledků je digitalizace spojena s vyšší mírou zakládání podniků a také s nižší pravděpodobností přežití. Tento vztah se liší v čase a prostoru. Veřejné politiky a strategie podniků tak mohou zvažovat komplementaritu mezi digitalizací a podnikáním.

Ceny byly slavnostně předány na Valném shromáždění ČSE, které se konalo 30. listopadu 2017 na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Ceny předal prezident ČSE prof. Martin Macháček.