Aktuálně

Česká ekonomika podle 25. žebříčku konkurenceschopnosti

Švýcarský institut IMD dnes zveřejnil jubilejní 25. žebříček konkurenceschopnosti, ve kterém porovnává konkurenceschopnost 60 ekonomik včetně České republiky. 

Toto každoročně vydávané hodnocení je založené na detailní analýze více než 300 kritérií sahajících od makroekonomických statistikpo dotazníkové šetření mezi manažery a podnikatelijednotlivých ekonomikách. V ČR se na sběru dat podílí think tank IDEA, projekt CERGE-EI.

Podle aktuálních výsledků pozici nejkonkurenceschopnější ekonomiky získaly pro rok 2013 USA následované Švýcarskem a Hongkongem. Z členských zemí EU patří mezi nejlepší Švédsko (4. místo v celkovém žebříčku) a Německo (9. místo), zbytek EU si většinou pohoršil mimo jiné i kvůli nedořešené krizi EMU a nekoordinovaným úsporným opatřením.

ČR si v žebříčku pro rok 2013 v porovnání s předchozím rokem dále pohoršila a klesla na celkově 35. pozici mezi srovnávanými ekonomikami. ČR tak navázala na výsledky z předchozích let a v žebříčku IMD klesla již počtvrté v řadě. Mezi novými členy EU je ČR nyní na třetím místě, tj. za Litvou (31. místo) a Polskem (33. místo). Z nečlenských zemí skončily před ČR např. ČLR (21. místo), Thajsko (27.), Mexiko (32.) či Kazachstán (34.).

Pozice ČR byla v porovnání s předchozími lety zhoršena pokračující recesí, z výzkumu však vyplývá, že přetrvávají i již tradiční slabší stránky české ekonomiky zmiňované již v předchozích letech: vysoké příspěvky na sociální zabezpečení, korupce a byrokracie, nedostatek transparentnosti a stability v hospodářské politice, ale např. i problematický systém hodnot a preferencí manažerů i běžné populace. Pozitivně je naopak hodnocena otevřenost ekonomiky, sociální stabilita a koheze, či vysoká finanční stabilita. Ve prospěch ČR dle mínění manažerů stále hrají i dostupnost kvalifikované a vzdělané pracovní síly a spolehlivá infrastruktura.

Podle prof. Stephane Garelliho, ředitele IMD Competitiveness Center, jsou základní principy zvyšování konkurenceschopnosti v podstatě prosté: „... vyrábějte, diversifikujte, exportujte, investujte do infrastruktury, vzdělávejte, podporujte malé a střední podniky, vynucujte fiskální disciplínu a především zachovávejte sociální soudržnost“.

O IDEA:Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI je nezávislý think tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. IDEA vznikla z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara. Další informace na: http://idea.cerge-ei.cz/

Kontakt:

Vilém Semerák
telefon: (+420) 608 152 261

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IDEA Zpravodaj