Aktuálně

Česká ekonomika pokračuje v růstu

Thin-tank IDEA vydává studii o ekonomického vývoje České republiky s názvem Predikce ekonomického vývoje České republiky. Její závěry jsou optimistické - nejen že se ve 4. čtvrtletí stala nejrychleji (čtvrtletně) rostoucí zemí v Evropské unii, ale odhad jejího tempa růstu pro rok 2014 slibuje hodnoty přes 2 %. 

Růst však autor studie Vilém Semerák podmiňuje tím, že ukrajinská krize nepovede k významným ekonomickým šokům.

Krátké shrnutí studie:

  • Ve druhé polovině roku 2013 česká ekonomika rostla díky exportům (za pololetí +1,9% ve stálých cenách roku 2005), rostoucí poptávce domácností (+0,5%) a vlády (2,4%). V posledním čtvrtletí pozitivně přispěla i tvorba fixního kapitálu (investice). Pokračující růst bude v roce 2014 podpořen jak očekávaným oživením v Eurozóně, tak růstem domácí spotřeby a předpokládaným navyšováním veřejných výdajů souvisejících s hospodářskou politikou nové vlády.
  • Z dostupných čísel o ekonomických vztazích ČR s Ruskou federací a Ukrajinou vyplývá, že pokud by agresivní politika RF a evropská reakce na ni vedly k narušení vzájemných obchodních vztahů, důsledky pro ČR by sice byly citelné, avšak nikoliv katastrofální. Při zatím nejpravděpodobnějším scénáři (vzájemné, avšak jen částečné sankce, které by neměly formu delšího narušení dodávek surovin či kompletního embarga na celý obchod) by došlo ke snížení tempa růstu české ekonomiky a zpomalení oživení.

Studie Predikce ekonomického vývoje České republiky ke stažení na webu IDEA.

IDEA Zpravodaj