Aktuálně

Empirický výzkum na podporu efektivních veřejných politik

21. 3. 2019 Soutěž pro studenty a nedávné absolventy VŠ

Think-tank IDEA vypisuje soutěž o podporu zpracování empirické studie dopadů veřejných politik v České republice (policy study). IDEA zpracování studie podpoří finančně, odborným dohledem a veřejným šířením. Východiskem může být již existující studentská práce nebo jiný vědecký výzkum. Očekává se studie založená na kvalitních a zajímavých datech s akcentem na veřejné politiky. Příkladem jsou dosavadní studie IDEA. Návrh k podpoře bude vybrán na základě stručného návrhu.

Plakát vyhlášení ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Předpokládají se návrhy z oblastí:

 • trh práce a politika zaměstnanosti,
 • školství a vzdělávání,
 • daně, dávky, sociální politika,
 • rodinná a důchodová politika,
 • výzkum a vývoj,
 • fungování veřejného sektoru.

Obsah:

 • Stručný popis hodnocené politiky, použitých dat a podstaty metodologie.
 • Maximálně 4000 znaků včetně mezer.
 • Odkaz na již existující výzkum (pokud existuje).

Podmínky:

 • Navrhovatel i autor výzkumu musí být student VŠ nebo absolvent do 30 let (včetně).
 • IDEA podpoří vznik studie honorářem ve výši 40 tisíc Kč ve sjednaném splátkovém kalendáři.
 • Studie vyjde pod hlavičkou IDEA (možné i publikování ve vědeckém časopise).
 • Zpracování studie se očekává v akademickém roce 2019 / 2020.
 • IDEA si vyhrazuje právo nepodpořit žádný z návrhů.

Návrhy na zpracování studií s uvedením jmen autorů a kontaktů zasílejte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do 7. července, 2019. Doručení si nechte potvrdit správcem e-mailu.

O IDEA: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. Další informace na http://idea.cerge-ei.cz/. Sledujte nás také na facebooku https://www.facebook.com/ideacerge.

IDEA Zpravodaj