Aktuálně

Dopady změn vládního balíčku na zaměstnance

17. 8. 2023 Nový policy brief  "Pracovně motivační dopady návrhů daňových změn na zaměstnance" se zabývá očekávanými dopady změn daní a povinných odvodů zaměstnanců, tak jak je navrhuje vládní konsolidační balíček představený v květnu 2023. Jedná se o tzv. ex ante analýzu dopadů vládního balíčku na míru zdanění zaměstnanců a jejich pracovní motivace.


Shrnutí:

  • Kvantifikujeme ex ante dopady změn daní a povinných odvodů zaměstnanců, tak jak je navrhuje vládní konsolidační balíček. Ten porovnáváme se současným daňovým systémem, se systémem před rokem 2021 a s návrhem daňových změn IDEA & PAQ z dubna 2023. Rozšiřujeme tak nedávnou společnou analýzu IDEA & PAQ, která popisovala dopady na průměrné zdanění a daňové výnosy veřejných rozpočtů, o detailní analýzu pracovně motivačních dopadů.
  • Vládní konsolidační balíček zvýší průměrné odvodové zatížení práce o 0,45 procentního bodu pro téměř 95 % zaměstnanců. Zaměstnancům s měsíčními příjmy nad 3násobek průměrné mzdy se odvodové zatížení práce zvedne o 1 až 2 procentní body. Nejvíce se změny dotknou zaměstnanců s příjmy kolem 30 tisíc korun měsíčně, kteří zároveň přijdou o slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy. Těmto zaměstnancům vzroste odvodové zatížení o více než 5 procentních bodů.
  • Omezením slevy na manžela či manželku s nízkými příjmy na případy, kdy se manžel či manželka starají o dítě do tří let věku, klesne počet zaměstnanců s nárokem na tuto slevu o 45 %, z dnešních více než 170 tisíc na 95 tisíc. V rámci tohoto kroku přijde o nárok na slevu zhruba 20 tisíc předdůchodcovských či důchodcovských domácností.
  • Snížením hranice druhé vyšší sazby daně z příjmů fyzických osob ze 4násobku na 3násobek průměrné hrubé mzdy vznikne v daňovém systému nová skupina zaměstnanců, která bude čelit vyšší mezní daňové sazbě. Tito zaměstnanci s příjmy mezi 3- a 4násobkem průměrné mzdy budou nově čelit mezní daňové sazbě o 17 procentních bodů vyšší než zaměstnanci s příjmy nad 4násobkem průměrné mzdy (maximálním vyměřovacím základem sociálního pojištění). Skupina zaměstnanců s příjmy nad 4násobkem průměrné mzdy bude i nadále čelit mezní odvodové povinnosti nižší než většina zaměstnanců.
  • V porovnání s daňovým systémem před rokem 2021 (před zrušením zdanění superhrubé mzdy a před postupným navýšením slevy na poplatníka) si aktuálním vládním balíčkem stále polepší zhruba 90 % zaměstnanců. Hůře na tom bude pouze přibližně desetina zaměstnanců s nejnižšími příjmy, kterým daňové změny implementované po roce 2020 finančně nepomohly a nově na ně navíc dopadne znovuzavedení povinných odvodů na nemocenské pojištění, případně omezení dostupnosti slevy na manžela či manželku.

Graf 2a

 

IDEA Zpravodaj