Aktuálně

Světové akademické ocenění pro Jana Švejnara, zakladatele IDEA

Jan Švejnar, spoluzakladatel CERGE-EI, společného akademického pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky (NHÚ AV ČR), a ředitel think tanku IDEA při NHÚ AV ČR, získal Cenu IZA.

Jde o vysoké akademické ocenění za vědeckou práci věnovanou tématům ekonomie trhu práce, ekonomického rozvoje a přechodu od centrálně řízené k tržní ekonomice. Cenu IZA, nejvýznamnější vědecké oceněním na světě udělované na poli ekonomie práce, uděluje Institut pro studium práce (Institute for the Study of Labor; IZA) sídlící v německém Bonnu. 

Mezi dosavadní laureáty Ceny IZA patří světoznámí akademičtí ekonomové včetně nositelů Nobelovy ceny za ekonomii Dale Mortensena a Christophera Pissaridese.  V hodnotícím výboru Ceny IZA zasedali kromě dalších významných osobností další nositelé Nobelovy ceny George Akerlof, Gary Becker, James Heckman a Joseph Stiglitz. 

Komentáře významných ekonomů o ceně IZA k nahlédnutí na webu IDEA.

 

 
 
 

IDEA Zpravodaj