Aktuálně

Ochlazení českého trhu práce se zatím nekoná

11. 5. 2023  Blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti za měsíc duben na základě dat MPSV.

Celá analýza včetně grafů: STÁHNOUT PDF

Autoři: Jakub Grossmann a Daniel Münich

SHRNUTÍ:

  • Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v dubnu ’23 mírně poklesla. Česká míra nezaměstnanosti tak zůstává nejnižší v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se v posledním roce znatelně zvýšily a zůstávají stabilní. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Předpokládané ochlazení trhu práce z důvodu horšího hospodářské vývoje se zatím nekoná.
  • Podíl nezaměstnaných na úřadech práce v populaci 15–64 let na konci dubna ’23 (3,6 %) byl oproti předcovidovému dubnu ’19 vyšší o 0,8 procentního bodu (p. b.): u mužů o 0,6 p. b., u žen o 1,1 p. b. (Grafy 1 a 3).
  • Úřady práce v dubnu zaznamenaly více odchozích než příchozích do nezaměstnanosti. V dubnech minulých let jde o typický jev (Graf 2).
  • Nejvyšší meziroční tempo růstu počtu nezaměstnaných vykázaly profese Specialisté a Obsluha strojů, zejména ženy (Graf 5).
  • Nejvyšší profesní míru nezaměstnanosti dlouhodobě vykazují Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odstupem následováni Úředníky a Pracovníky ve službách a prodeji. Naopak nejlépe si nadále vedou Řídící pracovníci a Specialisté (Graf 6).
  • Vyšší míry nezaměstnanosti vykazují nejmladší a nejstarší věkové skupiny, zejména ženy. Meziroční růst byl napříč věkovými skupinami stabilní (Graf 7).
  • Výraznější meziroční tempo růstu počtu nezaměstnaných zaznamenali lidé se středním vzděláním bez maturity (Graf 8).
  • Muži opouštěli úřady práce během února až dubna rychleji než ženy, obě skupiny však rychleji než ve stejném období před třemi lety (Graf 9). Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na populaci 15–64 let je vyšší u žen a v čase roste, byť v předchozích měsících stagnoval (Graf 4).
  • Česko nadále vykazuje nejnižší míru i meziroční tempo růstu obecné nezaměstnanosti v rámci všech zemí EU27 (Graf 10). Jako jedna z mála zemí vykazuje pokles.
  • Kraje s nejvyššími podíly nezaměstnaných jsou již tradičně Ústecký a Moravskoslezský. Nejvyšší tempo růstu počtu nezaměstnaných od nástupu covid-19 zaznamenaly kraje Ústecký (+1,2 p. b.), Karlovarský (+1,2 p. b.) a Praha (+1,1 p. b.) (Graf 11).

IDEA Zpravodaj