Aktuálně

Reforma nemocenské a pracovní neschopnost

23. 10. 2018 Tato studie shrnuje nejdůležitější závěry výzkumu Filipa Pertolda o krátkodobých dopadech reformy pracovní neschopnosti, která karenční dobu zavedla, tj. snížila finanční náhradu za první tři dny čerpání v roce 2008 nemocenské na nulu.

Zrušením finanční náhrady za první tři dny nemoci došlo k okamžitému výraznému poklesu absencí zaměstnanců na pracovišti ve výši 15% úrovně absencí před reformou nemocenské. Doba na nemocenské se snížila průměrně o 2,3 dny na jednoho zaměstnance za čtvrtletí. V delším horizontu k poklesu přispěla i hospodářská krize, která výrazně postihla český trh práce.

Pokles v průměrné době strávené na nemocenské je dán především poklesem v počtu nemocných.

Není vyloučeno, že v důsledku reformy vzrostl i počet pracujících, kteří jdou do zaměstnání v době své nemoci. Data použitá pro tuto analýzu však nedovolují tuto hypotézu testovat.

Studie se zaměřuje i na rozdílnost dopadů reformy v jednotlivých odvětvích, nebo typech pracovních míst. K největšímu snížení pracovní neschopnosti došlo ve výrobě, hoteliérství a pohostinství. K nejmenšímu naopak u služeb, například ve finančním sektoru.

U zaměstnanců ve flexibilních zaměstnáních s menším podílem rutinních úkolů byl pokles v čerpání nemocenské po reformě výrazně menší než u zaměstnanců, jejichž práce je rutinní a neflexibilní.

Studii si můžete ve formátu PDF stáhnout zde Dopady zavedení karenční doby v roce 2008 na pracovní neschopnost

Studie vychází z akademického článku What if they take it all? Heterogeneous impact of sickness absesnce reform

Autor: Filip Pertold


Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https.//idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge

IDEA Zpravodaj