Aktuálně

Vyhodnocení rozvojové pomoci ČR

20. září 2012 Nová studie Petra Janského a Zuzany Řehořové vydaná v rámci think tanku IDEA ukazuje, jak si Česko ve své snaze pomáhat rozvojovým zemím vede v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi. Autoři poprvé aplikují na Českou republiku osvědčenou metodologii Commitment to Development Indexu (Index pomoci rozvojovým zemím) washingtonského think tanku Center for Global Development.

Česká republika se v součtu sedmi kritérií řadí na 20. místo z celkem 23 hodnocených zemí a má tak dle Indexu v pomáhání velký potenciál pro zlepšení.

Studie se zejména snaží poukázat na to, že rozvinuté země jako Česká republika mohou pomáhat i jinak než prostřednictvím finanční rozvojové spolupráce. „Strategická rozhodnutí vlád i firem například v oblasti mezinárodního obchodu či migrace mají tedy často na obyvatele  rozvojových zemí velký vliv, “ upozorňuje spoluautorka studie Zuzana Řehořová.

Index ukazuje, že Česko na premianty - Švédsko, Dánsko a Nizozemí - nejvíce ztrácí v kritériích rozvojové spolupráce a bezpečnosti, naopak velmi dobrých výsledků dosahuje v mezinárodním obchodu a životním prostředí. Jen lehce podprůměrná je Česká republika v investicích, migraci a technologiích.

Podle studie existují i v době hledání škrtů v českých veřejných rozpočtech možnosti zlepšení pomoci rozvojovým zemím. „Často může být pro Českou republiku přijatelnější a pro rozvojové země přínosnější změnit nastavení našich veřejných politik namísto zvyšování finančních prostředků určených na rozvojovou spolupráci,“ podotýká Petr Janský, výzkumník IDEA a spoluautor studie.

Studie a v ní uvedené první výsledky Commitment to Development Index pro Českou republiku tak nejen zdůrazňují roli Česka jako rozvinuté země vůči rozvojovým zemím, ale ukazují i možnosti, jak tuto roli hrát lépe, než je tomu nyní.

Studie „Česká pomoc rozvojovým zemím: nejen finanční rozvojová spolupráce” je k přečtení zde.

Výzkumný článek v agličtině, z nějž krátká studie vychází, je ke stažení zde.

IDEA Zpravodaj