Aktuálně

Ruská imperiální válka a pomoc Ukrajině během války a po ní

24. 2. 2023 Policy Brief Jana Švejnara "Ruská imperiální válka a potřeba pomoci Ukrajině během války a po ní." Jan Švejnar se v této eseji na základě historického pohledu na imperiální ambice Ruska a Sovětského svazu zabývá Putinovou invazí na Ukrajinu a potřebou rozhodné pomoci západu Ukrajině během války a po ní. 

 

 

Výňatek

V této eseji se na základě historického pohledu na imperiální ambice Ruska a Sovětského svazu zabývám Putinovou invazí na Ukrajinu a potřebou rozhodné pomoci západu Ukrajině během války a po ní. Zdůrazňuji, že role, kterou v západní reakci sehrály země středovýchodní Evropy, byla rozhodující, stejně jako je a v budoucnu může být jiným způsobem rozhodující role Číny. Západní sankce doposud nebyly příliš účinné, protože Evropa nadále dovážela ruskou ropu a plyn a většina západních firem Rusko neopustila. Na globální úrovni Putinova invaze na Ukrajinu také do značné míry předznamenává, že se žádná země nikdy nevzdá svých jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky velmocí.

Ruská invaze v historickém kontextu

Invaze Vladimíra Putina na Ukrajinu 24. února 2022 a předchozí anexe Krymu 20. února 2014 představují zásadní porušení mezinárodního práva. Znamenají rovněž přímé porušení Budapešťské dohody z 5. prosince 1994, podepsané mimo jiné Ruskem, Spojenými státy a Spojeným královstvím, která poskytuje Ukrajině bezpečnostní záruky a zakazuje signatářským zemím vyhrožovat Ukrajině vojenskou silou nebo ji proti ní použít. Na oplátku Ukrajina souhlasila s přesunem jaderných zbraní ze svého území do Ruska. Ruská invaze v podstatě zajišťuje, že se v budoucnu žádná země vlastnící jaderné zbraně dobrovolně těchto zbraní nevzdá na základě bezpečnostních záruk.

IDEA Zpravodaj