Aktuálně

Směřujeme k důchodové reformě? Diskuse IDEA Talks

3. 3. 2023 O všem, co se týká aktuálního tématu důchodové reformy, hovoří David Klimeš s expertem na penzijní problematiku Filipem Pertoldem v IDEA Talks. 

Více: Směřujeme k důchodové reformě? Diskuse IDEA Talks

 
 

Vývoj postojů české veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům

24. 2. 2023 Nová studie „Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny“ sleduje změny v přístupu k ukrajinským imigrantům v rámci české společnosti. Jsou Češi ve svém názoru na uprchlíky jednotní? A jak moc se jejich postoj změnil s prodlužujícím se trváním válečného konfliktu?

Více: Vývoj postojů české veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům

 
 

Ruská imperiální válka a pomoc Ukrajině během války a po ní

24. 2. 2023 Policy Brief Jana Švejnara "Ruská imperiální válka a potřeba pomoci Ukrajině během války a po ní." Jan Švejnar se v této eseji na základě historického pohledu na imperiální ambice Ruska a Sovětského svazu zabývá Putinovou invazí na Ukrajinu a potřebou rozhodné pomoci západu Ukrajině během války a po ní. 

Více: Ruská imperiální válka a pomoc Ukrajině během války a po ní

 
 

Pandemie a návratnost investic do vzdělávání dětí

16. 2. 2023 Nová studie "Pandemie a očekávání rodičů ohledně návratnosti investic do vzdělávání dětí" shrnuje dopady výluky prezenční výuky ve školách na očekávání rodičů týkající se návratnosti jejich finančních a časových investic do vzdělávání dětí. Změnila se očekávání rodičů a jak moc se podle nich vyplatí do vzdělávání investovat?

Více: Pandemie a návratnost investic do vzdělávání dětí

 
 

Ruce a mozky českých žen stále nevyužity

2. 2. 2023 Nová studie "Ruce a mozky českých žen stále nevyužity" mapuje celoživotní profily zaměstnanosti a odpracované doby českých žen v letech 2000 až 2019. Jak si Češky vedou v zapojení na trhu práce oproti ostatním zemím EU?  

Více: Ruce a mozky českých žen stále nevyužity

 
 

IDEA Zpravodaj