Aktuálně

Politickým opatřením lze měnit zažité stereotypy

12. 3. 2018 Ve společnosti doposud převládá názor, že ženy se mají více věnovat rodině a muži profesní kariéře. Většímu zapojení mužů do péče o děti mohou někdy bránit i postoje jejich nejbližšího okolí.

Více: Politickým opatřením lze měnit zažité stereotypy

 
 

Zpravodaj IDEA 1 | 2018

16. 2. 2018 Vychází první číslo letošního Zpravodaje IDEA. V něm naleznete přehled nejdůležitějších výstupů IDEA z poslední doby. Mimo jiné zde jsou informace o interaktivních aplikacích IDEA mapujících publikační činnost výzkumných pracovišť z různých úhlů pohledu a v mezinárodním srovnání; dále speciální projekt Volby 2017, ve kterém jsme hodnotily významná společenská tématv ve volebních programech; v neposlední řadě přehled klíčových publikací a videozáznamů z akcí IDEA.

Více: Zpravodaj IDEA 1 | 2018

 
 

Moderní vzdělávací metody

31. 1. 2018 Jaký vliv mají klasické a moderní výukové metody na studijní výsledky žáků? A přispělo by rozšíření moderních metod k větší motivaci, sebedůvěře a radosti žáků z učení? V Česku je pro používání moderních metod velký prostor, protože dle mezinárodních srovnání patří k zemím, kde dominuje klasická frontální výuka.

Více: Moderní vzdělávací metody

 
 

Co skrývají známky na vysvědčení?

31.1.2018 Proč dosahují v Česku dívky a chlapci rozdílných studijních výsledků?

Více: Co skrývají známky na vysvědčení?

 
 

An International Comparison of Academic Publication Output and its Influence in Selected Countries

18. 1. 2018 New web tool that offers interactive comparison of selected countries´academic publication output in terms of the quantity of articles and their influence, inferred from the academic influence level of the journals they are published in.

Více: An International Comparison of Academic Publication Output and its Influence in Selected Countries

 
 

IDEA Zpravodaj