Aktuálně

IDEA na sympoziu o přímých zahraničních investicích

19. února 2015 na Pražském mezinárodním sympoziu o přímých zahraničních investicích vystoupil Martin Srholec z IDEA při CERGE-EI s prezentací: Přímé zahraniční investice, domácí inovace a ekonomický rozvoj

Sympozium bylo pořádáno Úřadem vlády ČR a účastnili se ho kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka také odborníci ze státní správy a řada nevládních expertů a zainteresovaných aktérů.

Martin Srholec ve své prezentaci upozornil na skutečnost, že přímé zahraniční investice jsou velmi různorodé a značně se liší jak mezi firmami tak domácími regiony a investujícími zeměmi. Dopady těchto investic na domácí ekonomiku jsou proto také individuální. V závěru jeho prezentace zaznělo doporučení, aby se Česká republika do budoucnosti cíleně orientovala především na ty zahraniční investice, které přináší více inovací, protože více pomáhají rozvoji a modernizaci ekonomiky a země. 

 

 

IDEA Zpravodaj