Aktuálně

Granty základního výzkumu a dodatečné vědecké výsledky

21. 10. 2021 Seminář při příležitosti představení nové studie

Grantová agentura České republiky (GA ČR) představuje největší zdroj projektového financování pro vědce působící v ČR. Zhruba tři čtvrtiny této podpory připadají na Standardní granty.

Prezentovaná studie jako první odhaduje dopad těchto grantů na publikační výkonnost podpořených výzkumníků.

Studie ke stažení Standardní granty GA ČR a publikační výkonnost vědců: Kontrafaktuální analýza projektů udělených v letech 2005-2014

Seminář hledal odpovědi na tyto otázky:

  • Podle čeho by se měla hodnotit úspěšnost grantových schémat pro podporu základního výzkumu
  • Vedou Standardní granty GA ČR ke špičkovým výsledkům, které by bez nich nevznikly?
  • Jak se dopady Standardních grantů GA ČR liší mezi vědními obory a mění v čase?
  • Jaké další efekty Standardních grantů představená studie nezachycuje?
  • Jaké kroky by pomohly dále zvýšit účinnost grantového podpory základního výzkumu v ČR?

gacr web

IDEA Zpravodaj