Švejnar Jan

Jak inteligentně reformovat veřejné finance

Libor Dušek, Vilém Semerák, Jan Švejnar

Studie 1 | Květen 2010

České veřejné finance potřebují reformu. Pokud se nepodaří snížit chronické deficity, stoupne vládní dluh nezměněným tempem bude stoupat dál. Proto se reforma nesmí omezit na jednorázová zvýšení některých daní či náhodné škrty ve výdajích, ale je třeba systematicky reformovat systém veřejných financí tak, aby dlouhodobě negeneroval další deficity.

Studie, Abstrakt

New member countries’ labour markets during the crisis. EU BEPA Policy Brief

Vilém Semerák, Jan Švejnar

EU BEPA Policy Brief | Září 2009

The present contribution is devoted to labour markets in New Member Countries, in particular the EU-10, during the crisis. The focus is on the most recent evolution of unemployment and its constituting elements: flows into and out of unemployment.

StudiePředmluvaPříloha

IDEA Zpravodaj