Aktuálně

Nárůst cen energií a zvýšení příspěvku na bydlení

07. 10. 2022 Nová studie analyzuje dopady zvýšení příspěvku na bydlení v lednu 2022, které spolu s růstem cen energií rozšířilo počet domácností s nárokem na příspěvek. Byla tato pomoc účinná?

 

Shrnutí

 • V reakci na prudký růst cen energií, a tedy nákladů na bydlení od podzimu 2021 vláda Petra Fialy v lednu 2022 přistoupila ke zvýšení stropů – tj. normativních nákladů na bydlení. V této studii analyzujeme, jak toto opatření ovlivnilo počet domácností s nárokem na příspěvek a počet domácností, které příspěvek čerpají.
 • Zvýšení normativních nákladů na bydlení zvýšilo maximální možnou čerpanou částku příspěvku na bydlení, ale samo o sobě nerozšířilo okruh domácností, které na něj mají nárok. Nárůst počtu domácností s nárokem na příspěvek způsobily vyšší ceny energií. Podle administrativních i sociologických dat se absolutní počet domácností čerpajících příspěvek velmi mírně zvýšil, ale podíl domácností, které příspěvek čerpají na domácnostech s nárokem
  na příspěvek, se snížil.
  Graf 7 0923
 • Naprosté většině domácností kompenzuje navýšení maximální možné výše příspěvku jen část nárůstu jejich výdajů na bydlení. Například u domácností, kterým podíl výdajů na bydlení na jejich čistém příjmu vzrostl o 15 procentních bodů, zvýšení příspěvku v průměru nahradilo méně než pětinu takto zvýšených výdajů.
 • Většina domácností o příspěvku na bydlení ví, ale mnohé o něm mají nepřesné informace a chybně usuzují, že na něj nárok nemají. Přestože možnost čerpat vyšší částku učinilo čerpání příspěvku atraktivnější, pro mnohé domácnosti nepředstavuje dostatečnou sumu, aby o něj
  žádaly. Pravděpodobně je odrazuje i vysoká administrativní náročnost žádosti.
 • Nejpočetnější skupinou mezi domácnostmi s nárokem na příspěvek i těmi, které příspěvek čerpají, jsou důchodci. Podíl důchodců, kteří mají na příspěvek nárok ve sledovaném období, výrazněji nevzrostl. Ze všech demografických skupin však nejvíce zareagovali na zvýšení normativu a příspěvek ve větší míře čerpat začali.
 • Analýza je založená na unikátních datech z dotazníkového šetření Život během pandemie společnosti PAQ Research, na kterém spolupracuje IDEA při CERGE-EI s podporou Akademie věd ČR. Analyzována byla data ze dvou vln šetření: vlnu, která proběhla v listopadu 2021 (před navýšením normativů) a vlnu z dubna 2022 (po navýšení normativu). Datová sada čítá 1 472 respondentů.

IDEA Zpravodaj