Aktuálně

Zaměstnávání starších osob a ekonomické pobídky k jejich práci

IDEA vydává novou studii Studie Working Beyond Pensionable Age pojednávající o poklesu životní úrovně odchodem do důchodu. V ČR naprostá většina seniorů odchází do důchodu a stává se ekonomicky neaktivní při dosažení zákonného důchodového věku nebo dokonce předtím. Z pohledu finanční udržitelnosti důchodového systému a udržení jejich životní úrovně je přitom žádoucí, aby senioři co mohou pracovat a pracují rádi, odcházeli z práce v pozdějším věku.

Stabilita českého průběžného systému důchodového pojištění závisí na třech klíčových parametrech, mezi něž patří poměr pracujících vůči důchodcům. Nízká porodnost a stárnutí populace tento poměr snížily. Zvýšení důchodového věku tento poměr naopak tlačí nahoru, neboť většina jednotlivců pracuje až do dosažení důchodového věku. Nicméně, zvyšování důchodového věku nemotivuje seniory k práci poté, co důchodového věku dosáhnou. Zvýšení motivace k práci u seniorů, kteří již dosáhli důchodového věku, je však možné pomocí institucionálních pobídek k práci. Ty by měly kompenzovat zvýšenou motivaci důchodců opustit trh práce, která plyne z jejich garantovaného příjmu, starobního důchodu, který není závislý na jejich ekonomické aktivitě.

Zaměstnanost důchodců v České republice je nižší než průměr 28 států Evropské unie. Většina českých seniorů opouští trh práce a odchází do důchodu při dosažení důchodového věku, přičemž 70 až 80 procent starobních důchodců deklaruje, že odešli do důchodu dobrovolně, pouze na základě svého přání. Evidence o vývoji zdravotního stavu a nezaměstnanosti s věkem senirů rovněž naznačuje, že většina českých seniorů do důchodu odchází dobrovolně.

Naše kvantifikace institucionálních pobídek k práci pomocí několika specifikací participačních daňových sazeb ukázala, že daňový, dávkový a důchodový systém v současné době starobní důchodce nemotivuje k práci více než jedince aktivního věku. Naopak v roce 2013 byli starobní důchodci ve srovnání s jedinci aktivního věku více demotivováni od práce, neboť nemohli pobírat slevu na poplatníka u daně z příjmu fyzických osob. Jinými slovy, institucionální pobídky starobních důchodců k práci v České republice nedokáží kompenzovat jejich zvýšenou motivaci odejít z trhu práce, která je dána jejich garantovaným bezpodmínečným příjmem, starobním důchodem.

Mezinárodní srovnání ukazuje, že míru zaměstnanosti důchodců lze zvýšit o více než 20 procentních bodů. Podle našeho mikrosimulačního modelu nárůst zaměstnanosti důchodců iniciovaný snížením sazby pojistného na sociální pojištění nejen zlepšuje jejich osobní i rodinnou finanční situaci, ale může zvýšit příjmy veřejných rozpočtů prostřednictvím zvýšení příjmů z daně z příjmu fyzických osob a z pojistných na sociální a zdravotní pojištění.

Studie Working Beyond Pensionable Age: Institutional Incentives in the Czech Republic ke stažení na webové stránce IDEA.

V českém mutaci je studie na webu IDEA ke stažení pod názvem Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice.

IDEA Zpravodaj