Aktuálně

Kdo a kolik odvádí do společné kasy?

Nová studie IDEA Kdo a kolik odvádí do společné kasy? výzkumnice Kláry Kalíškové identifikuje výrazné rozdíly ve zdanění zaměstnanců a podnikatelů. 

Průměrný zaměstnanec čelí daňové sazbě (součtu sazeb daně z příjmu a všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění) 37,4 %, zatímco průměrný podnikatel pouze 23,6. Vyššímu zdanění čelí téměř všichni zaměstnanci - zatímco průměrné daňové sazby se pohybují pro většinu podnikatelů mezi 16 a 36 %, u většiny zaměstnanců to je mezi 30 a 44 %.

Celkově je mezi zaměstnanci 30 % lidí, kteří neplatí žádnou daň z příjmu (nebo dokonce dostávají daňový bonus), mezi podnikateli je takových dokonce 39 %. Tito poplatníci platí pouze sociální a zdravotní pojištění. Průměrná daňová sazba pro příjmy z podnikání nejprve klesá s rostoucím hrubým příjmem (asi z 27 na 15 % pro příjmy kolem 130 000 Kč ročně) a teprve poté je v příjmu rostoucí.

Studii Kdo a kolik odvádí do společné kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v českém systému je možné stáhnout z webu IDEA.

IDEA Zpravodaj