Aktuálně

Zpravodaj IDEA 1 | 2020

6. 2. 2020 Výběr nejzajímavějších výstupů IDEA v roce 2019

Rok 2019 byl již desátým rokem fungování think-tanku IDEA. Zde přinášíme přehled toho nejvýraznějšího, co jsme v loňském roce vyprodukovali.

Zpravodaj 1 | 2020 si můžete stáhnout ve formátu PDF ZDE.


Kvalita práce učitelů, vzdělanost, ekonomický růst a prosperita České republiky

Autoři: Jana Krajčová, Daniel Münich a Tomáš Protivínský

Těžko hledat podobně výnosné uplatnění veřejných výdajů jako investice do zvýšené kvality práce učitelů. Studie odhaduje efekt různých scénářů investic do kvality práce učitelů na dlouhodobour prosperitu a produktivitu České republiky.


Globalizace vědy: Na základě autorů v akademických časopisech podle země působení

Autoři: Martin Srholec, Vít Macháček

Jde česká věda s kůží na trh nebo opatrně zůstává na rodné hroudě? Existují výrazné rozdíly mezi obory? A přetrvává ve vědě „železná opona“? To ukazuje studie a interaktivní aplikace „Globalization of Science“ založené na datech ze 174 zemí napříč 27 vědními disciplínami.


Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic

Autoři: Lubomír Cingl, Václav Korbel

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a jak moc lidé ve výkonu trestu očekávají stigmatizaci ze strany většinové společnosti. Druhým cílem bylo odhalit, zda krátká psychologická intervence usilující o zvýšení sebedůvěry vězňů může očekávání stigmatizace snížit.


Elektromobil: nejdříve do vesmíru, do Česka až po slevě

Autoři: Milan Ščasný, Iva Zvěřinová, Zuzana Rajchlová, Eva Kyselá

Jaké faktory jsou pro Čechy důležité při zvažování koupě elektromobilu? Studie odhaduje po zavedení doporučených opatření nárůst podílu elektromobilů na nově registrovaných automobilech v ČR až na 8 % (ze současných 0,3 %).


Jsou důchodci motivováni typem pracovní smlouvy k účasti na trhu práce?

Autorka: Lenka Lakotová

Vítězka naší studentské soutěže vydala za podpory IDEA svou první studii. Ve studii analyzuje dopad novely zákona z roku 2008, která značně ulehčila souběh pobírání starobního důchodu a práce a na smlouvu na dobu neurčitou.


"Data nemáme, jsou v databázi..." aneb příběh o české "evidence-based policy"

Zhruba tak by se dal satiricky vystihnout současný stav, kdy stát uchovává obrovské množství dat, ale nedokáže a nechce je využít pro efektivní nastavování svých politik, popisuje Filip Pertold v DVTV a ve svém článku na Hospodářských novinách.

 

 

 

IDEA Zpravodaj