Aktuálně

Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké

Učitelské platy v dlouhodobějším horizontu spoluurčují kvalitu učitelů a školního vzdělávání. Relativní úroveň učitelských platů v poměru k platům v alternativních profesích v dané zemi totiž ovlivňuje i to, z jakých řad se rekrutují mladí zájemci o učitelskou profesi, kdo z nich se učitelem skutečně stane a zda ti nejlepší v této profesi dlouhodobě setrvají.

Relativní platy českých učitelů však v tomto ohledu dlouhodobě patří k nejnižším v rámci více než třiceti nejvyspělejších zemí světa (OECD).

Tato studie ukazuje, že navyšování učitelských platů i v roce 2015 stěží drželo krok s růstem platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru. Nepříznivá relativní platová situace českých učitelů se tak za posledních deset let v podstatě nezměnila.

Vládou plánované navýšení učitelských platů od září 2016 bude s ohledem na pokračující dynamický růst mezd v národním hospodářství také spíše jen udržováním nepříznivého stavu. Věrohodný společensko-politický příslib dlouhodobě výrazného růstu učitelských platů, který by zvýšil zájem o profesi učitele, však stále chybí.

Celou studii si můžete zdarma stáhnout zde

Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké

Autoři: Daniel Münich a Vladimír Smolka

Září 2016


Komentář Daniela Münicha k problémům českého školství v rubrice Názory Hospodářských novin ze dne 30.8.2016 si můžete přečíst zde

Tři problémy českého školství

IDEA Zpravodaj