Aktuálně

Spočítali jsme za vás: IDEA při CERGE-EI

9. 3. 2023  Výzkumy témat hýbajících současným Českem

 

IDEA při CERGE-EI analyzuje důležité společenské fenomény v ČR, které se úzce dotýkají veřejných politik. Mnohdy jsou naše analýzy jediným zdrojem poznatků. Hlavní zjištění a doporučení studií často zůstávají relevantní dlouhodobě. Odborné, veřejné a mediální diskuse nyní opanovala řada témat, ke kterým mají studie IDEA co říci. Pro snazší hledání zde uvádíme jejich seznam.

 Penzijní reforma

Odchody do důchodu v Česku: role očekávání a zdravotního stavu v mezinárodním srovnání

Jsou důchodci motivováni typem pracovní smlouvy k účasti na trhu práce?

Průvodce seniora: Jak neprodělat při předčasném odchodu ze zaměstnání

IDEA PRO VOLBY 2017. Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace

IDEA PRO VOLBY 2017. Důchody a důchodci ve volebních programech

Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice

Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice

Budete mít nárok na důchod?

Rodičovská–sladění rodičovství a práce

Maminka, nebo školka? Dopady prodloužení čerpání rodičovského příspěvku na budoucí vzdělání a pracovní uplatnění dětí

Nechtěné plody prorodinných politik

Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem rané a předškolní péče v Německu

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů

Podpora rodin s dětmi: daně, dávky a veřejné služby

Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: doporučení a jeho vyhodnocení

Návrat karenční doby

Nemocenské pojištění: co způsobilo zavedení karenční doby?

Dopady zavedení karenční doby v roce 2008 na pracovní neschopnost

Platy učitelů

Platy učitelů v roce 2021: vrchol dosažen a co dál

Platy učitelů v roce 2020: Usne Česko na vavřínech?

Platy učitelů v roce 2019: Blýská se na lepší časy?

Platy českých učitelů: nová naděje

Vyšší platy učitelů: sliby, sliby, sliby

IDEA PRO VOLBY 2017. Platy učitelů ve volebních programech: přehled a rozbor

IDEA PRO VOLBY 2017. Nízké platy učitelů: hodně drahé šetření

Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké

Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní

Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti

Domácí úkoly

Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem

Známkovaní ve školách

Dopady známek na vysvědčení na životní rozhodnutí žáků

Co skrývají známky na vysvědčení?

Zaměstnanci státu

Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik?

Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují?

IDEA Zpravodaj