Aktuálně

Tisková zpráva: Přísnější tresty za vraždy?

18.4.2017 (Tisková zpráva) Poslanecký návrh novely trestního zákoníku navrhuje zpřísnit tresty za nejtěžší zločiny. Krom toho u těchto zločinů počítá se snížením trestní odpovědnosti ze současných patnácti let na třináct. Jak by se tato novelizace promítla do počtu vězňů? A jak její propagátoři vůbec zdůvodňují její potřebu?

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR představuje v pořadí pátou letošní studii. Zabývá se trestně-právní tematikou a jejím tématem je analýza novely trestního zákoníku vzešlá z ústavně-právního výboru, která navrhuje zpřísnění trestních sazeb za vraždy a závažné zločiny spáchané mladistvými.

Naše studie kvantifikuje dopad poslaneckého návrhu na počet vězňů a přináší další statistická fakta relevantní pro zhodnocení návrhu. Nahrazuje tak chybějící analýzu dopadů k danému návrhu, která v návrhu novely úplně chybí," vysvětluje Libor Dušek, spoluautor studie a výzkumník IDEA. „Naše analýza si dále klade otázku, proč předkladatelé navrhují novelizaci bez předložení jakýchkoliv empirických důkazů, že  zvýšení represe povede ke snížení výskytu těchto trestním činů,“ dodává Dušek.

Z 12 let odnětí svobody na 15. A někdy i pro třináctileté!

Co novela konkrétně obsahuje? V prvé řadě počítá se zvýšením sazby za trestný čin vraždy a navrhuje zvýšit délku ukládaných trestů zejména za vraždy střední závažnosti. Zatímco dnešní §140, odst. 2 trestního zákoníku stanovuje možné tresty odnětí svobody v délce 12 až 20 let za vraždy spáchané s „rozmyslem nebo po předchozím uvážení“, novela za tyto vraždy navrhuje zvýšení trestů na 15 až 20 let nebo uložení výjimečného trestu, tedy stejné tresty, jaké dnes zákon ukládá až pro nejzávažnější typy vražd (tj. vraždy na dvou a více osobách, na těhotné ženě, vraždy spáchané zvlášť surovým způsobem a za podobných závažných okolností).

Kromě toho návrh obsahuje snížení trestní odpovědnosti o dva roky, z patnácti let na třináct, a to u takových trestních činů, za něž lze uložit výjimečný trest. I zde návrh počítá s přísnější sazbou: zatímco současné trestní sazby mladistvých jsou poloviční oproti dospělým, návrh zvyšuje maximální přípustnou horní hranici těchto sazeb z 5 na 7 let a v případech, kdy je dospělým možné uložit výjimečný trest, návrh rozšiřuje interval trestů pro mladistvé z 5-10 let až na 5-15 let.

Co na to přeplněné věznice aneb Proč vlastně?

Výzkumníci IDEA pomocí modelu simulujícího vývoj počtu vězňů spočítali, že zpřísnění trestních sazeb by vedlo ke zvýšení počtu vězňů odsouzených za vraždu o 40 až 78 osob umístěných převážně ve věznicích se zvýšenou ostrahou. Kvantitativně se tedy nejedná o zvlášť výrazný nárůst, přišel by však v době, kdy české věznice jsou již dlouhodobě přeplněné, konkrétně o celých 12 %.

Část návrhu týkající se snížení hranice trestní odpovědnosti a přísnějšího trestání mladistvých je spíše proklamační– týkala by se extrémně malého počtu osob. V posledních dvou letech totiž policie neidentifikovala ani jednoho pachatele vraždy ve věku 13 až 15 let. Počty mladistvých, kterým soudy v posledních letech uložily nepodmíněný trest od 5 let výše, se pohybují v jednotkách ročně. Navíc jejich počet rovněž dlouhodobě klesá, konkrétně z devíti osob v roce 2006 na jednu osobu v roce 2015.

Ještě závažnější nedostatek vidí autoři studie v absenci jakéhokoliv zdůvodnění zvolených kroků. „V důvodové zprávě poslaneckého návrhu se argumentuje, že tresty v současné dolní hranici trestní sazby nelze u vražd páchaných s rozmyslem považovat za dostatečně odstrašující a spravedlivé. Není zde ovšem uveden jediný důvod, natož empirická evidence – česká či zahraniční, na jejímž základě by se dalo očekávat, že zvýšení trestů ze 12 na 15 let takový odstrašující efekt mít bude,” vypočítává nedostatky novelizace Libor Dušek.

Studie s názvem Přísnější tresty za vraždy? Vyhodnocení dopadů legislativního návrhu? autorů Libora Duška a Jana Vávry ke stažení na webu IDEA.

Všechny studie IDEA jsou potom k dispozici na http://idea.cerge-ei.cz/publikace.

______________________________

Kontakt:

 

Libor Dušek                                                                              

Výzkumník IDEA

Tel.: 608 328 272

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ondřej Lukáš

PR Manažer IDEA

Tel.:  776 186 529

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
Poznámka pro editory:

O IDEA:Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR je nezávislý think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorie. IDEA vznikla z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara.  Další informace nahttp://idea.cerge-ei.cz/