Nízké platy učitelů

Studie s názvem IDEA PRO VOLBY 2017: Nízké platy učitelů: Hodně drahé šetření, vydaná 27. června 2017,  podrobně mapuje platy učitelů na českých veřejných základních školách a porovnává jejich výši se zeměmi EU i OECD. “Studie shrnuje a rekapituluje klíčové skutečnosti, které se týkají honorování práce učitelů v České republice, poskytuje i mezinárodní srovnání a osvětluje širší souvislosti toho, jakými způsoby se učitelské platy promítají do kvality učitelského sboru a vzdělávání,“ vysvětluje Daniel Münich, výkonný ředitel IDEA a autor studie.

KlíčovÁ zjištění STUDIE:

 

  • Analýza prokázala pro Českou republiku velmi nelichotivé postavení: průměrné platy českých učitelů jsou vůbec nejnižší ze všech 28 zemí EU a navíc  patří k nejnižším i mezi 35 ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi světa (OECD). Platy českých učitelů dosahují pouhých 56 % platů vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ČR, přičemž průměr zemí OECD je 85 %.
  • Alternativní ukazatele učitelských platů na neutěšené mezinárodní pozici ČR nic nemění: například výdaje učitelských platů na jednoho žáka v relaci k HDP na hlavu  (5 %) řadí ČR spolu se Slovenskem také na poslední místo a rozdíl oproti průměru OECD (9 %) je propastný.
  • I s ohledem na paritu kupní síly ČR zaujímá poslední místo v úrovni výdajů na vzdělávání na 1. stupni ZŠ a je téměř na polovině průměru zemí OECD a EU22. 

 

 

7 klíčových otázek pro veřejnou diskusi:

     

1.      Je současná úroveň učitelských platů v ČR příliš nízká, a pokud ano, jaké vyšší úrovně by měly platy dlouhodobě dosahovat?
2.      Jakým mechanismem a jakým tempem by se měly platy učitelů zvyšovat?
3.      Je žádoucí, a pokud ano, jakým způsobem by se měla posílit věrohodnost společenského závazku dlouhodobě výrazně vyšší úrovně učitelských platů?
4.      Má být dominantním zdrojem růstu učitelských platů státní rozpočet nebo se má zvýšit podíl dalších zdrojů a v tom případě jakých? (zdroje zřizovatelů: obcí, krajů a soukromých, zdroje EU, případně další).
5.      Do jaké míry je vhodné a možné vyšších průměrných platů učitelů dosáhnout při zachování současného objemu veřejných prostředků cestou strukturálních úspor ve školství? (např. zvýšením průměrné velikosti tříd, zvýšením průměrné velikosti škol, optimalizací sítě škol, snížením ostatních provozních či investičních nákladů)
6.      Do jaké míry má být případné výrazné navyšování učitelských platů realizováno paušálně podle let praxe (případně kariérních stupňů) a do jaké míry podle místních podmínek a potřeb z rozhodnutí vedení jednotlivých škol.
7.      Je vhodné a možné podpořit atraktivitu učitelské profese v oblasti nefinančních podmínek práce, jak a v jakém rozsahu?

 

 

Výběr z mediálních výstupů ke studii:

 

Ostuda čtvrtstoletí: Čeští učitelé mají nejnižší platy v EU. Na to budeme pořád doplácet, Reflex.cz (5. 8. 2017)
V Česku jsou na tom učitelé platově skoro nejhůře z vyspělých zemí, e15.cz (8. 7. 2017)
Platy učitelů? Nejnižší v Evropské unii, Akademie věd České republiky (7. 7. 2017)
INFOGRAFIKA IDEA PRO VOLBY 2017: Platy českých učitelů patří k nejnižším v Evropě, Aktualně.cz (27. 6. 2017)
Čeští učitelé berou nejmíň v EU, nejnižší jsou i výdaje na žáka, Hospodářské noviny (26. 6. 2017)