Münich Daniel

Platy učitelů v roce 2020: Usne Česko na vavřínech?

Daniel Münich, Vladimír Smolka

Studie 7 | 2021

Úroveň učitelských platů spoluurčuje dlouhodobou atraktivitu učitelské profese. Ta ovlivňuje zájem o profesi v řadách současných i potenciálních učitelů, kteří se na profesi připravují nebo teprve připravovat budou.

Studie | Abstrakt

 

Červencová nezaměstnanost v období covid-19

10. 8. 2021 Grafické znázornění vývoje nezaměstnanosti na základě dat MPSV

Červnová nezaměstnanost v období covid-19

10. 7. 2021 Grafické znázornění vývoje nezaměstnanosti na základě dat MPSV

Květnová nezaměstnanost v období covid-19

8. 6. 2021 Grafické znázornění vývoje nezaměsnanosti v období covid-19

Dubnová nezaměstnanost v období covid-19

7. 5. 2021 Grafické znázornění vývoje nezaměstnanosti

IDEA Zpravodaj