Aktuálně

Recese, inflace a nezaměstnanost

20. 5. 2022 Policy Brief Jana Švejnara. Recese, inflace a nezaměstnanost jako dopady pandemie, války a hospodářské politiky státu.

Více: Recese, inflace a nezaměstnanost

 
 

Dědictví osvobození Sudet

6. 5. 2022 Jak ovlivnil poválečný odsun německého obyvatelstva z území Sudet dlouhodobý společenský vývoj v zemi?

Více: Dědictví osvobození Sudet

 
 

Vliv pandemie na nezaměstnanost téměř odezněl

11. 4. 2022  Grafické znázornění vývoje nezaměstnanosti na základě dat MPSV.

Více: Vliv pandemie na nezaměstnanost téměř odezněl

 
 

Korbel: Strategie 2030+ má cílit na obsah i způsob výuky

31. 3. 2022 Záznam prezentace studie Vyučovací metody a výsledky vzdělávání

Více: Korbel: Strategie 2030+ má cílit na obsah i způsob výuky

 
 

Odchody z učitelské profese v Evropě

28. 3. 2022 Krátká studie sleduje trendy odchodu učitelů z profese

Více: Odchody z učitelské profese v Evropě

 
 

IDEA Zpravodaj