Výstupy

Hlavním cílem IDEA je na základě nezávislých analýz vyvolávat veřejné debaty na klíčová témata, dávat návrhy vlastních veřejných politik a doporučení. Doporučení IDEA vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.

IDEA se dlouhodobě věnuje následujícím tématům:

DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ | VEŘEJNÉ FINANCE | TRH PRÁCE | ŠKOLSVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ | DAŇOVÝ A SOCIÁLNÍ SYSTÉM | ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Výstupy IDEA řadíme do kategorií:

 
 

Aplikace

Oborová publikační výkonnost a autoři výzkumných organizací v ČR v letech 2007-2022

Regionální rozdíly dopadů imigrace z Ukrajiny - testovací verze

Kalkulačka odhadu finančních ztrát způsobených výlukou prezenční výuky

An EU Comparison of 2015-2016 Academic Publication Output and its Citation Impact

Citační ohlas časopiseckých publikací českých výzkumných pracovišť z let 2015-2016

Teorie pravděpodobnosti pro život: Příklad z testování nákazy covid-19 pro středoškoláky

Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách?

Trendy oborového publikačního výkonu a autorů pracovišť v České republice v letech 2009-2018

AKTUALIZACE: Oborová publikační výkonnost a autoři výzkumných organizací v České republice v letech 2017-2019

Jak mohou investice do kvality učitelů přispět k růstu vzdělanosti 15ti letých v Česku

Co mohou Česku ekonomicky přinést investice do vyšší kvality práce učitelů

Globalization of Science: Evidence from authors in academic journals by country of origin / Globalizace vědy: Na základě autorů v akademických časopisech podle země působení

AKTUALIZOVÁNO: A Comparison of Journal Citation Indices

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v roce 2017

Které organizace mají nejcitovanější patenty? Nový pohled na hodnocení patentovaného výzkumu

An International Comparison of Economic and Academic Performance of OECD Countries

Oborová publikační výkonnost pracovišt výzkumných organizací v České republice v letech 2011-2015

Kde se nejvíce publikuje v predátorských a místních časopisech? Bibliometrická analýza trochu jinak

Trendy oborové publikační výkonnosti pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2014

An International Comparison of Academic Publication Output and its Influence in Selected Countries

Nízké platy učitelů, hodně drahé šetření

Pod pokličkou Beallových seznamů

 

 

 

 
 

Krátké studie

Odhady dopadů změn DPH na domácnosti: porovnání dvou možných scénářů od roku 2013

Autor: Petr Janský

listopad 2012


Jaký důchod nás čeká? Alternativy vývoje státního průběžného důchodového systému

Autor: Ondřej Schneider

říjen 2012


Česká pomoc rozvojovým zemím: nejen finanční rozvojová spolupráce

Autoři: Petr Janský, Zuzana Řehořová

září 2012


Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti

Autoři: Daniel Münich, Jan Straka

září 2012


Kde hledat příčiny přeplněných věznic

Autor: Libor Dušek

srpen 2012


Češky: Nevyužitý potenciál země

Autoři: Klára Kalíšková, Daniel Münich

květen 2012


Co když vláda nebude valorizovat starobní důchody? První odhady dopadů na relativní chudobu důchodců v ČR

Autoři: Petr Janský, Daniel Münich

březen 2012


(Ne)udržitelnost (dluhu) veřejných financí:

Autoři: Petr Janský, Ondřej Schneider

únor 2012


Evropská krize - Dopady měnové (dez)integrace na ČR

Autoři: Vilém Semerák, Jan Švejnar

prosinec 2011


Evropská krize - Špatná a ještě horší řešení

Autoři: Vilém Semerák, Jan Švejnar

prosinec 2011


Evropská krize - Limity čínské podpory

Autor: Vilém Semerák

prosinec 2011


Důchodové systémy v Evropě: Reformují všichni

Autor: Ondřej Schneider

Krátká studie, srpen 2011


Jak sjednocení DPH kompenzovat rodinám s dětmi

Autoři: P. Janský, K. Kalíšková

červenec 2011


Poplatky penzijních fondů: Komentář

Autoři: L. Dušek, O. Schneider

květen 2011


Jak by sjednocení DPH na 17.5% dopadlo na domácnosti a veřejné rozpočty

Autoři: L. Dušek, P. Janský

březen 2011


Přehled hlavních dopadů daňových změn na domácnosti a veřejné rozpočty

Autoři: L. Dušek, P. Janský

březen 2011


Dopady sjednocení sazeb DPH na 20% na životní úroveň domácností

Autoři: L. Dušek, P. Janský

únor 2011


Odhad dopadů navrhovaných změn DPH na životní náklady domácností

Autoři: L.Dušek, P. Janský

prosinec 2010


Jak na státní rozpočet: Ekonomický přístup

Autoři: L. Dušek, V. Semerák, J. Švejnar

září 2010


 
 

Výzkumné články

The Committment to Development Index for the Czech Republic

Autoři: Petr Janský, Zuzana Řehořová

září 2012


Finanční výkonnost penzijních fondů ve střední Evropě: Proč jsou české fondy nejhorší?

Autoři: J. Hlaváč, O. Schneider

duben 2011


New member countries’ labour markets during the crisis. EU BEPA Policy Brief

Autoři: V. Semerák, J. Švejnar

září 2009

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Studie


Kdo a kolik odvádí do společné kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v českém systému

Autoři:  Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich

Studie, říjen 2013

Podkladové studie ke stažení: Jednotlivci, domácnosti


Co by od roku 2015 přinesla již schválená reforma

Autoři:  Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich

Studie, říjen 2013

Podkladová studie ke stažení ZDE.


Dopad rozvodu na příjmy žen

Autor:  Jiří Šatava

Studie, září 2013


Důchodový systém: scénáře budoucího vývoje

Autoři:  Onřej Schneider, Jiří Šatava

Studie, červen 2013


Dopady reforem I. důchodového pilíře po roce 1996 na starobní důchody jednotlivců

Autoři:  Onřej Schneider, Jiří Šatava

Studie, květen 2013


Účastníci penzijního připojištění

Autor: Petr Janský

Studie, květen 2013


Zvýší záporný hlas kvalitu kandidátů?

Autor: Martin Gregor

Studie, duben 2013


Kdo je nejvíce zasažen růstem cen?

Autor: Pavel Hait, Petr Janský

Studie, březen 2013


Zachrání Čína český export?

Autor: Vilém Semerák

prosinec 2012


Veřejné zakázky v ČR: Co říkají data o chování zadavatelů?

Autoři: Pavla Nikolovová, Ján Palguta, Filip Pertold, Mário Vozár

říjen 2012


Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře?

Autoři: Ondřej Schneider, Jiří Šatava

říjen 2012


Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum

Autoři: Štěpán Jurajda, Daniel Münich

srpen 2012. Doplněk z prosince 2012 je dostupný zde.


Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému

Autoři: Daniel Münich, Peter Ondko, Jan Straka

červen 2012


Rozpočtové institutce - evropské zkušenosti a aplikace na Českou republiku

Autor: Ondřej Schneider

únor 2012


Penzijní dluh: Břímě mladých

Autor: O. Schneider

květen 2011


Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Autoři: L. Dušek, P. Janský

únor 2011


Jak inteligentně reformovat veřejné finance

Autoři: L. Dušek, V. Semerák, J. Švejnar

květen 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Další zprávy...

  1. Publikace
  2. Publikace (2)

IDEA Zpravodaj