Aktuálně

Analýza věku odchodu do důchodu

V červnu roku 2015 vyšla anglicky studie IDEA s názvem "A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic". Díky finanční podpoře MPSV se podařilo pro naše uživatele zajistit českou verzi této studie pod názvem Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice.

Více: Analýza věku odchodu do důchodu

 
 

Zaměstnávání starších osob a ekonomické pobídky k jejich práci

IDEA vydává novou studii Studie Working Beyond Pensionable Age pojednávající o poklesu životní úrovně odchodem do důchodu. V ČR naprostá většina seniorů odchází do důchodu a stává se ekonomicky neaktivní při dosažení zákonného důchodového věku nebo dokonce předtím. Z pohledu finanční udržitelnosti důchodového systému a udržení jejich životní úrovně je přitom žádoucí, aby senioři co mohou pracovat a pracují rádi, odcházeli z práce v pozdějším věku.

Více: Zaměstnávání starších osob a ekonomické pobídky k jejich práci

 
 

Publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice

Nejnovější studie IDEA vychází pod názvem Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012. Její autoři Štěpán Jurajda a Daniel Münich v ní ukazují, která vědecká pracoviště publikují v daném vědním oboru nejvíce článků v renomovaných vědeckých časopisech. Jde o jediný přehled excelentních pracovišť pro jednotlivé vědní obory v ČR v posledních letech.

Více: Publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice

 
 

Platy učitelů: setrvale nízké a neatraktivní

Tým autorů think tanku IDEA vydává studii zaměřenou na výši učitelských platů. Platy učitelů českých základních veřejných škol patří dlouhodobě k nejnižším mezi třicítkou nejrozvinutějších zemí světa. Autoři ve studii dále srovnávají platy učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejné sféry v Česku. I v tomto porovnání vycházejí učitelské platy hůře. Tento fakt má přímý vliv na zájem současné mladé generace Čechů o profesi učitele, který je setrvale nízký. Studie vznikla v rámci programu Strategie AV 21.

Více: Platy učitelů: setrvale nízké a neatraktivní

 
 

Švejnar v DVTV: Čínská krize je jako ruleta

Ekonom a vedoucí think-tanku IDEA Jan Švejnar poskytl rozhovor televizi DVTV, ve kterém se zaměřil zejména na propad akcií v Číně a na následek, který by tento propad mohl mít na Českou republiku.

Více: Švejnar v DVTV: Čínská krize je jako ruleta

 
 

IDEA Zpravodaj