Aktuálně

Vyhodnocení rozvojové pomoci ČR

20. září 2012 Nová studie Petra Janského a Zuzany Řehořové vydaná v rámci think tanku IDEA ukazuje, jak si Česko ve své snaze pomáhat rozvojovým zemím vede v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi. Autoři poprvé aplikují na Českou republiku osvědčenou metodologii Commitment to Development Indexu (Index pomoci rozvojovým zemím) washingtonského think tanku Center for Global Development.

Více: Vyhodnocení rozvojové pomoci ČR

 
 

Nízké platy učitelů v ČR

3. září 2012 Nové údaje dokladují velmi nízkou platovou atraktivnost učitelské profese na základních a středních školách v ČR. Krátká studie IDEA přináší srovnání atraktivity učitelských platů ve srovnání s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných v závislosti na věku a také vývoj tohoto ukazatele od roku 2006. Autoři Daniel Münich a Jan Straka spočítali, že 70 – 90 procent vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců pobírá vyšší plat, než průměrný učitel.

Více: Nízké platy učitelů v ČR

 
 

Kde je v ČR nejlepší výzkum?

9. srpna 2012 Nová studie IDEA seznamuje veřejnost s oborovým přehledem výsledků českých výzkumných organizací. Autoři Štěpán Jurajda a Daniel Münich v ní identifikují pracoviště s největším množstvím excelentních výsledků ve vědních oborech v ČR.Studie poskytuje především relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku, na kterých pracovištích se v různých vědních oborech v ČR realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum, vysvětluje spoluautor studie Štěpán Jurajda.

Více: Kde je v ČR nejlepší výzkum?

 
 

Vzdělanost a HDP

7. června 2012 - Nová studie IDEA kvantifikuje dopady změn kognitivních dovedností žáků na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému. Hlavním cílem studie je pomocí ekonomických argumentů zvýšit nízké povědomí o významu vzdělanosti, vzdělávacího systému a jeho reforem. 

Více: Vzdělanost a HDP

 
 

Češky: Nevyužitý potenciál země

22. května 2012 Podle nové studie IDEA v Česku existuje potenciál pro větší uplatnění žen. V České republice dochází ve srovnání s jinými evropskými zeměmi k extrémně vysokému propadu míry zaměstnanosti u žen s dětmi do 6 let věku. Naopak míra zaměstnanosti žen starších 40 let bez dětí výrazně převyšuje zaměstnanost v ostatních zemích a blíží se dokonce míře zaměstnanosti mužů. Tato a další zjištění přináší nová studie IDEA Češky: Nevyužitý potenciál země.

Více: Češky: Nevyužitý potenciál země

 
 

IDEA Zpravodaj