Aktuálně

Návrhy pro vysoké školství

26. dubna 2012 Daniel Münich v dnešních Hospodářských novinách publikoval článek o návrzích Národní ekonomické rady vlády (NERV) týkajících se změny financování vysokého školství. Cílem návrhů je zefektivnit financování vysokého školství, a zlepšit tak jeho kvalitu. V rámci analýz českého vzdělávání IDEA na červen připravuje studii o vlivu vzdělání na růst HDP.

Více: Návrhy pro vysoké školství

 
 

Dopady (ne)valorizace důchodů

9. března 2012 V nové studii IDEA kvantifikují autoři Petr Janský a Daniel Münich dopady zpomaleného tempa valorizací důchodů na míru relativní chudoby starší populace v ČR. Odhady jsou zpracovány na základě údajů z výběrového šetření SILC Českého statistického úřadu. Dopady zpomaleného tempa valorizací se výrazně liší podle typů důchodcovských domácností.

Více: Dopady (ne)valorizace důchodů

 
 

Návrh rozpočtové rady pro ČR

15. února 2012 - V nové studii představuje Ondřej Schneider návrh na ustanovení rozpočtové rady pro Českou republiku. Rozpočtová rada by měla přispět k posílení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí země. Návrh dává radě silnější pravomoci než je obvyklé u podobných institucí v Evropě a také než jaké zvažuje česká vláda ve svém připravovaném Zákonu o rozpočtové zodpovědnosti.

Více: Návrh rozpočtové rady pro ČR

 
 

Udržitelnost veřejných financí

6. února - IDEA dnes publikovalo novou analýzu Petra Janského a Ondřeje Schneidera "(Ne)udržitelnost (dluhu) veřejných financí)", která předpovídá vývoj dluhu České republiky do roku 2050. Pokud nedojde k zásadnímu snížení výdajů nebo navýšení přijmů, dluh do roku 2050 vzroste na 160 procent HDP.

Více: Udržitelnost veřejných financí

 
 

Evropská krize českýma očima

6. prosince 2011 - IDEA dnes na diskusním fóru představila studii Viléma Semeráka a Jana Švejnara "Evropská krize českýma očima". Studie se ve třech částech zabývá postupně možnými dopady rozpadu eurozóny na ekonomiku ČR, alternativními scénáři vývoje v eurozóně a možností čínské pomoci Evropě.

Více: Evropská krize českýma očima

 
 

IDEA Zpravodaj