Aktuálně

Dopady změn DPH

27. listopadu 2012 - Poslanecká sněmovna schválila 7. 11. 2012 vládní návrh tzv. stabilizačního balíčku včetně zvýšení sazeb DPH od příštího roku o jeden procentní bod u snížené sazby na 15% a u základní sazby na 21%. Nová studie IDEA Petra Janského odhaduje dopady tohoto návrhu a porovnává jej se sjednocením sazeb DPH na 17.5% od roku 2013, což odpovídá prozatím platné legislativě.

Více: Dopady změn DPH

 
 

Veřejné zakázky a zadavatelé

9. října 2012 - Nová studie think-tanku IDEA analyzuje chování zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a pomocí kvantitativních metod odhaluje základní vzorce chování zadavatelů.

Více: Veřejné zakázky a zadavatelé

 
 

Vyhodnocení rozvojové pomoci ČR

20. září 2012 Nová studie Petra Janského a Zuzany Řehořové vydaná v rámci think tanku IDEA ukazuje, jak si Česko ve své snaze pomáhat rozvojovým zemím vede v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi. Autoři poprvé aplikují na Českou republiku osvědčenou metodologii Commitment to Development Indexu (Index pomoci rozvojovým zemím) washingtonského think tanku Center for Global Development.

Více: Vyhodnocení rozvojové pomoci ČR

 
 

Nízké platy učitelů v ČR

3. září 2012 Nové údaje dokladují velmi nízkou platovou atraktivnost učitelské profese na základních a středních školách v ČR. Krátká studie IDEA přináší srovnání atraktivity učitelských platů ve srovnání s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných v závislosti na věku a také vývoj tohoto ukazatele od roku 2006. Autoři Daniel Münich a Jan Straka spočítali, že 70 – 90 procent vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců pobírá vyšší plat, než průměrný učitel.

Více: Nízké platy učitelů v ČR

 
 

Kde je v ČR nejlepší výzkum?

9. srpna 2012 Nová studie IDEA seznamuje veřejnost s oborovým přehledem výsledků českých výzkumných organizací. Autoři Štěpán Jurajda a Daniel Münich v ní identifikují pracoviště s největším množstvím excelentních výsledků ve vědních oborech v ČR.Studie poskytuje především relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku, na kterých pracovištích se v různých vědních oborech v ČR realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum, vysvětluje spoluautor studie Štěpán Jurajda.

Více: Kde je v ČR nejlepší výzkum?

 
 

IDEA Zpravodaj