IDEA Studie 17 2017 Mistni casopisy ve Scopusu
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences
Místní časopisy ve Scopusu
Prosinec 2017
VÍT MACHÁČEK, MARTIN SRHOLEC
                      

   1   2   3   4   5