Studie

Dodržování zákazů v době koronaviru: vymáhání musí být cílené efektivně

Libor Dušek

IDEA anti COVID-19 # 12

Boj s šířením nákazy koronaviru bude úspěšný, jen pokud přijatá omezující opatření budou lidmi dodržována. Tato přehledová studie na základě poznatků dřívějších empirických výzkumů nabízí sedm doporučení, jak toho efektivně dosáhnout.

Studie

 

IDEA Zpravodaj