Studie: Červenec 2016

Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku

Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

Štúdia 12 | Júl 2016

Táto štúdia podrobne mapuje časopisecký publikačný výkon na Slovensku zachytený v databáze Web of Science za roky 2010 - 2014 a porovnáva ho s priemerným publikačným výkonom 11 ďalších krajín.

Štúdia, Abstrakt

 

Prílohy:  Odborové prehľady

Súhrnná odpoveď na reakcie k štúdii

Príloha 1: Poznámky k textu

Príloha 2: Reakcia na Poznámky k textu

Príloha 3: Ad: Samuel Škoda: Reakcia na Poznámky k textu


Dárci politických stran a hnutí na trhu veřejných zakázek

Ján Palguta

Studie 11 | Červenec 2016

Tato studie analyzuje dárců politických uskupení z řad podnikatelských subjektů, kteří se v České republice nezanedbatelně podílí na realizaci veřejných zakázek.

StudieAbstrakt


Výsledky 1 - 2 z 2

IDEA Zpravodaj