Studie: Červenec 2019

Jsou důchodci motivováni typem pracovní smlouvy k účasti na trhu práce?

Lenka Lakotová

Studie 7 | 2019

Tato studie analyzuje dopad novely zákona z roku 2008, která značně ulehčila souběh pobírání pobírání starobního důchodu a práce na smlouvu na dobu neurčitou. Předtím byl totiž souběh výdělečné činnosti a pobírání starobního důchodu možný pouze v případě smluv na dobu určitou do 1 roku.

Studie, Abstrakt


Výsledky 1 - 1 z 1

IDEA Zpravodaj